Texty písní Muzikál - Jesus Christ Superstar Czech Muzikal Poslední večeře

Poslední večeře

Skrýt překlad písně ›

Trápení a spousty denních strastí
Já i ty ve víně utápíš
V pozdních hodinách hlas ti náhle umlká
a štěstí zdá se na dosah i blíž

Apoštolské písně krajem zazní
Sepíšeme pěknou řádku knih
V dalších staletích budou v bázni
Listovat a číst v našich evangeliích

Už vím, jak zlé je ztrácet přátele
Zlá toť chvíle je
Vám lhostejno, že jíte tělo mé
Vám lhostejno, že víno mou je krví
Tak dím,
ten chléb toť tělo mé
A víno krví je mou.
Vzpomeň slov mých jakmile,
začneš jíst a pít

Kolik lhostejnosti vaše tváře hostí
Kam jsem to jen oči dal?
S úlisností hadí, jeden z vás mě zradí,
druhý zapře, půjde dál.
Nestojím vám, chceš-li
za zlámanou grešli?

(To není pravda, to není pravda)

Je jen málo času, hořkou pravdu vidím
Petr ten mě zapře, všude plno lidí.
Jeden z vyvolených otočí se zády
V zápětí mě zradí

Zkrať tu trapnou chvíli
Ty víš dobře kdo z nás!

Máš-li málo síly

Záhy se to pozná!

Čekají tak běž už!

Ty si to snad přeješ

Ať se ptají jiní

Nevíš proč tak činíš
Pohrdám dnes s tebou

Ty lháři, jsi Jidáš!

Vždyť ty si to přeješ
Kdybych zůstal zde,
tak bych zhatil tvoje plány
Tvé plány!

Jaký jsi had, jaká jsi veš
Jaký jsi hlupák
Nechci tě znát, běž!

Trápení a spousty denních strastí
Já i ty ve víně utápíš
V pozdních hodinách hlas ti náhle umlká
a štěstí zdá se na dosah i blíž

Apoštolské písně krajem zazní
Sepíšeme pěknou řádku knih
V dalších staletích budou v bázni
Listovat a číst v našich evangeliích

Máš co si zasloužíš, co by sis nalhával
Dnes, vzbuzuješ jen lítost a sám to nejlíp víš
Padl náš ideál, jsi jen troska vlastních snů
Nula snad všech nul, jsi jen nalomená hůl

A někdo někdo z nás ti musí zlomit vaz
A udat tě jak vyvrhela dokud máme čas

Tak běž, už čekají
Tak běž! Už na tebe čekají

Všechno se ti z rukou vymklo, čím je to, čím?
Táží se tě, v čem jsi chybil, sám odpovím.
V ideálech utápěl ses, tím toť, tím
Ááááóó....

Trápení a spousty denních strastí
Já i ty ve víně utápíš
V pozdních hodinách hlas ti náhle umlká
a štěstí zdá se na dosah i blíž

Apoštolské písně krajem zazní
Sepíšeme pěknou řádku knih
V dalších staletích budou v bázni
Listovat a číst v našich evangeliích

Interpret

  • Interpret Muzikál - Jesus Christ Superstar

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy