Texty písní My Dying Bride For Lies I Sire Echoes from a Hollow Soul

Echoes from a Hollow Soul

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A boy so young upon the gallows
Gazing down like a saint
From the church of children's cries
He awaited one anticipation

Pictured from her mouth
A further request
The sons of Adam
Put her to death

A voice is heard
Echoes from the hollow soul
A golden word
Wrapped in books of skin and blood
From harmony lives a vision of your guilt
And treachery smiles, oh so very sweet

The last whisper from a dying heart
Lifts away through the night
Chased by angels falling through the sky
As the snow waters aside (?)

This closing river takes all away
Daughters of Eve slowly fade (Fade away)

Give him a word and the movement will begin
If it's unheard, the message must be sent
So slowly now, like the early morning bloom
And this is how the perishing will come
Tak mladý chlapec na šibenici
Zírající dolů jako svatý
Z kostela dětský pláč
Čeká na předtuchu

Obrazy z jejích úst
Daleká žádost
Synové Adamovi
Zapřahují ji k smrti

Hlas je vyslyšen
Ozvěny z prázdné duše
Zlaté slovo
Lapeno v knihách z kůže a krve
Z harmonie žijící vize tvé viny
Lstivé úsměvy, ach, tak sladké

Poslední šepot z umírajícího srdce
Mizící nocí
Zahnáno anděly padajícími z oblohy
A sněhové vody opodál

Ta uzavírající se řeka bere vše
Dcery Eviny pomalu mizí (Mizí pryč)

Dej mu své slovo a plavba započne
Pokud je nevyslyšeno, správa musí být poslána
Tak pomalu nyní, jako raný ranní chmur
A takto přijde záhuba
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy