Texty písní My Dying Bride For Lies I Sire ShadowHaunt

ShadowHaunt

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

She already knows how this will end
The wounds of memory she tends
Ghost and strangers
She flees her own grief
Forever running
Haunted she sleeps

In shadows she lays all alone
Remembering her lover gone

Through forests she walks every day
Through winter storms, every day

She looks through dark eyes
Over her shoulder
She already knows when it will find her

I'm coming, keep running
Tormenting you!
Hastily do you flee
I'm coming!
I'm coming!

My dear, I'm here
All shadow and sorrow
I have thee, finally
Embracing you!
Young lover, it's over
together and never!
Již ví, jak to skončí
Rány vzpomínek si pěstuje
Duchové a cizinci
Prchá před svojím žalem
Navždy utíká
Strašena ve spánku

Ve stínech leží úplně sama
Pamatuje si, že její láska je pryč

Skrze lesy kráčí každý den
Skrze zimní bouře, každý den

Rozhlíží se temnýma očima
Za sebe
Ví, kde ji to najde

Přicházím, běžím
Mučím tě!
Rychle uteč
Přicházím!
Přicházím!

Má drahá, jsem tady
Všechny stíny a smutek
Mám tě, konečně
Objímám tě!
Mladá lásko, je konec
spolu a nikdy!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy