Texty písní N-Sync I GUESS IT'S CHRISTMAS TIME

I GUESS IT'S CHRISTMAS TIME

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Feel the magic in the air
Christmas is all around
Somethin about this special time of year
A blanket of snow falls down from the sky
Voices of angels
Open our hearts so we can open our arms

Chorus:
And we'll all join hands
To celebrate the goodness
That shines inside of everyone
It must have been a part of some great design
Guess it's Christmas time

Seein the face of the little boys and girls
Singing their First Noel
A sweet refrain heard all around the world
A song of forgiveness, comforting peace
A time to remember what life really means (Life really means)
The important things (Important things)

Chorus

Guess it's Christmas time
Open our hearts so we can open our arms

Chorus

Must have been a part of some great design
Guess it's Christmas time
Merry Christmas
Cítit kouzlo ve vzduchu
Vánoce jsou všude kolem
Něco o tomto zvláštním období
A přikrývka sněhu padá z nebe
Hlasy andělů
Otevřete svá srdce, abychom mohli otevřít naše zbraně

Chorus:
A budeme všichni spolu
Oslavit dobroty
Které svítí uvnitř každého
To musí být součástí nějaké velké konstrukce
Domnívám se, že vánoční čas

Seein tvář malého chlapce a dívky
Zpívat First Noel
A sladký refrén slyšel po celém světě
Píseň o odpuštění, uklidňující míru
A čas si vzpomenout, co vlastně znamená život (Life opravdu rozumí)
Důležitých věcí (Důležité věci)

Chorus

Domnívám se, že vánoční čas
Otevřete svá srdce, abychom mohli otevřít naše zbraně

Chorus

Musí být součástí nějaké velké konstrukce
Domnívám se, že vánoční čas
Veselé vánoce
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy