Texty písní Natalia Lesz Natalia Lesz Fall

Fall

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

It's cold today and I am stuck inside
Watching naked trees reach to the sky
For the light they hope is there
Its about to shine and catch them unaware
But just like me they fear the wind
Afraid of the change thats happening
Something is gone something's so new
I can't help myself when I think of you

I fall...
I've got wings to fly I close my eyes and
Fall
Been so long since I have touch the sky at all
You make me remember what it's like
So one more time, I fall...

I am like glass easy to break
So be careful now of what you say
Don't say things you dont really mean
Cuz I am still affraid of shattering
Dont move to fast I am in your hands
If I am gonna take the chance again
Be gentle with me or set me down
Cuz I know that I am about to

Fall...

The snow is only frozen rain
What goes away comes back again
I see the world the world now through your eyes
And all of the colors seem so bright
I won't look back
I won't look down
But if I fall...
Will you be the ground?
Dnes je chladno a já trčím uvnitř
pozoruju nahé stromy sahajíc do nebes
Ve světle je jejich naděje
Jde jim o záři a nevědomé zachycení
Ale stejně jako já se obávají větru
Vyděšené ze změn, které probíhají
Něco odchází, něco nového přichází
Nemůžu si pomoct, když myslím na tebe

Padám
Mám křídla, můžu létat, zavírám oči a
padám
Bylo to opravdu dlouho, kdy jsem se naposledy dotkla nebes
Díky tobě si vzpomínám jaké to je
Takže ještě pro jedenkrát, padám...

Jsem jako sklenice, kterou můžeš lehce rozbít
Takže buď opatrný v tom, co říkáš
Neříkej věci, které nemyslíš vážně
Protože já se stále bojím rozbití
Nepohybuj se tak rychle, jsem v tvé náruči
Jestli se rozhodnu ti znovu dát šanci
Chovej se ke mně pěkně nebo mě nech být
Protože vím, že jednou

Padám
Mám křídla, můžu létat, zavírám oči a
padám
Bylo to opravdu dlouho, kdy jsem se naposledy dotkla nebes
Díky tobě si vzpomínám jaké to je
Takže ještě pro jedenkrát, padám...

Sníh je jen zmrzlý déšť
Co odešlo se vrací zpět
Vidím teď svět prostřednictvím tvých očí
A všechny barvy se zdají být tak jasné
Nechci se ohlížet zpět
Nechci se dívat dolů
Ale pokud spadnu
budeš má země?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy