Texty písní Natalia Lesz That Girl 7000 Miles

7000 Miles

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In the darkness
In the shadows
Taking cover
Reckless lovers

We were fighting
Just surviving
Always knowing
Life was slowing

I needed you
They're by my side
You weren't
It wasn't fair
You left me filled with doubt

It;s the most
That I think I've ever cried
When I realized
That our flame had died to just an ember

It was a second too late
And we were 7 thousands miles apart
I was tired of crying
So I knew had to break your heart
Our love at stake
I tried to wait I waited
Was it our fate?
Was it our love that faded?

Did I miss it?
Was I careless?
Did I give it
All I could have

Was it foolish?
Like a child
Letting our love
Grow too wild

You needed me
There by your side
I tried
Neither could win
We needed some way out
V temnotě
Ve stínech
Se ukrývají
Lehkomyslní milenci

Bojovali jsme
Ale jen jsme přežili
Vždy jsme věděli
Že život byl pomalý

Potřebovala jsem tě
Jsou po mém boku
Ale ty nejsi
Nebylo fér
Že jsi mě nechal plnou pochybností

Myslím, že to tehdy bylo nejvíc,
co jsem kdy plakala
Když jsem si uvědomila,
Že náš plamen se změnil v pouhý popel

Tehdy už bylo příliš pozdě
Byli jsme od sebe 7 tisíc mil daleko
Byla jsem unavená naříkáním
Věděla jsem, že musím zlomit tvé srdce
Naše láska na pranýři
Zkoušela jsem čekat
Byl to náš osud?
Byla to naše láska, která uvadla?

Něco mi uteklo?
Byla jsem ledabylá?
Vzdala jsem
Jediné, co jsem mohla udělat

Bylo to hloupé?
Jako dítě
Nechat naši lásku
Zdivočet

Potřeboval jsi mě
Po svém boku
Zkoušela jsem to
Nikdo nemohl vyhrát
Museli jsme se rozdělit
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy