Texty písní Natalie Imbruglia Left of the Middle Intuition

Intuition

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Everybody’s been in my face
Tellin’ me I gotta make a change
All I ever hear day and night is’you better hurry up and get a life’
I need some direction-’cause the clock is tickin’ away

Then a friend of a friend of mine
Says I’ve really been on his mind
And wants to go out and check out what the feelin’s about
Says we have a deep connection-well it sure is news to me
And all I can say is

Intuition tells me how to live my day
Intuition tells me when to walk away
Could have turned left
Could have turned right
But I ended up here
Bang in the middle of real life

Then another one always says-she’d do anything to get ahead
She doesn’t care if she has to scratch and claw to get in the door
She wants her 15 minutes of fame and 20 would be nice
But I guess it’s her life

’cause intuition tells me that I’m doin’ fine
Intuition tells me when to draw the line
Could have turned left
Could have turned right
But I ended up here
Bang in the middle of real life
Should have turned left
But I turned right
And I ended up here
And I fell alright

You make it hard for me
Can’t find the real you
You really think that I can’t see
What it is that you’re trying to do

(Refrén)
Všichni mi mluvili do tváře
Říkají mi, že bych měla využít šanci
Všechno, co jsme slyšela dnem i nocí bylo, že by sis měl raděhji pospíšit a začít žít
Potřebuju nějaký směr, protože hodiny utíkají

Pak kamarád mého kamaráda
Řekl, že na mě vždycky myslel
A chtěl si se mnou vyrazit a zjistit, co k sobě cítíme
Žekla bych, že toho máme spolu hodně společného - dobře, je to pro mě jistě novinka
A všechno, co můžu říct, je

Intuice mi říká, jak mám prožít den
Intuice mi říká, kdy odejít
Může se otočit doleva
Může se otočit doprava
Ale skončím tady
Vražená přímo do prostřed života

Pak někdo další říkal, že by se měla snažit dostat dopředu
Bylo jí jedno, že měla škrábance a drápance na dveřích
Chtěla svých 15 minut slávy a i 20 by bylo pěkných
Ale hádám, že je to její život

Protože intuice mi říká, co dělám dobře
Intuice mi říká, kdy překročit hranice
Můžu se otočit doleva
Můžu se otočit doprava
Ale vždycky skončím tady
Zaražená uprostřed života
Měla bych se obrátit doleva
Ale obrátím se doprava
A skončím tady
A cítím se skvěle

Kvůli tenbe je to pro mě složitější
Nemůžu najít vé skutečné já
Ty si opravdu myslíš, že nevidím
O co se snažíš

Refrén
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy