Texty písní New kids on the block New kids on the block Are you down

Are you down

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Danny: Yo, Jordan! What's up?
Jordan: Hey Danny! What's happening?
Oh, here comes little Joey Joe down the street
Joe: Ho! What's happenin' fellas?
Jordan: Yo, there's Jon, but has anyone seen Donnie?
Danny: I don't know, but I thought I saw him walking towards the corner store.
Joe: Nah, he's at the park playing ball
Jon: Oh, here he comes now
(ad libbed greetings)
Donnie: Hey Guys!
Danny: Where have you been?
Donnie: Man, I've got a story to tell!
All: HIT IT!

Donnie:
Saw a homegirl at the corner store
Eyes started bugging, mouth fell to the floor
She had a miniskirt and a sexy pose
I tried to rap to her, but I just froze
Tell me now fellas, what can I do?
To make a girl like me, like a girl likes you?

Danny:Well Homeboy get ready!
Joe: 'Cause you want correcting
Jordan: 'Cause a girl needs love
All: And plenty of affection

Jon: If a girl were mine, I'd give her the world
I'd buy her diamonds and pearls just to make her my girl

Jordan: That might work with your girl, but not with mine.
She's not the type of girl to fall for any line

Joe: I'd take her out to dinner, treat her like a winner
I may be young, but I'm no beginner

Danny: All your ways are good, but not as good as mine
You have to be sincere for a girl that fine!

Chorus
Baby, won't you please be mine?
Are you down?
Baby, won't you please be mine?
Are you down? HO!

Danny: Alright then, D., since you gave it a try
All: Tell us about the girl who caught your eye

Donnie:
It was after school and I was feeling cool
'Til I saw that girl and I started to drool
So I thought to myself, take it easily
I couldn't let peer pressure get the best of me
I thought to myself, what should I do?
That's when she came up on me and said 'I love you'

Donnie: Who me?
All: Yeah, you!
Donnie: Couldn't be!
All: But it's true!

Donnie: So I rushed back home to tell you guys,
But not before I got a quick kiss goodbye!

All: Did you meet her friends?
Donnie: Yeah, they looked def.
All: Yo, that was fresh!
Donnie: Word! Let's go left.
Jordan: So here goes the keys
Joe: On which it depends
Jordan: She's got
Joe: One!
Jordan: Two!
Danny: Three!
Jon: Four!
All: Fresh girlfriends!

Chorus

Are you down?
Are you down?
(repeat 5x)

Chorus

Are you down?
Are you down?
(repeat)

All: Joey Joe!
Joe: Nimble and quick.
You have to be def to be down with my clique

All: Jon!
Jon:You know I've got the style
When I go into a party all the girls go wild

All: Danny D!
Danny: The prince! Make no mistake.
I'm the MC devistating. So cool and I break.(dance)

All: Don-nie! Donnie: That's me, don't give me no slack!
I get loose with the juice, 'cause I got it like that

(Ad lib stuff)

Jordan: Here we go!

(All, followed by mechanical voice:)

BOSTON!
Are you down?

NEW YORK!
Are you down?

L.A.!
Are you down?

DETROIT!
Are you down?

PHILLY!
Are you down?

DORCHESTER!
Are you down?

J.P.!
Are you down?

MAURICE STARR!
Are you down?

MICHAEL JONZUN!
Are you down?

MARY ANN!
Are you down?

MR. FRANK!
Are you down?

SIDNEY PEACH!
Are you down?

Mechanical Voice: PHAEDRA!(the girl who sings on Don't Give Up On Me)
Are you down?

EVERYBODY!
Are you down?

Are you down?
Are you down?

RRROCK!!
Danny : Jo , Jordan ! Co se děje?
Jordan: Ahoj Danny ! Co se děje?
Oh, tady je malý Joey Joe ulicí
Joe: Ho! Co se děje ' kluci?
Jordánsko : Yo , je tu Jon , ale má někdo viděl Donnie ?
Danny : Já nevím , ale já myslel, že jsem ho viděl chůzi směrem k rohu skladu .
Joe: Ne, on je v parku hrací míč
Jon : Jo , tady je nyní
( ad libbed pozdravy )
Donnie : Ahoj kluci !
Danny : Kde jsi byl ?
Donnie : Člověče, já mám svůj příběh !
Všechny : HIT IT !

Donnie :
Saw homegirl na rohu obchodě
Oči začaly odposlechů , spadla na podlahu
Měla minisukni a sexy představují
Snažil jsem se rap k ní, ale já prostě ztuhla
Řekni mi teď kluci , co mám dělat ?
Chcete-li A Girl Like Me , jako holka tě má rád ?

Danny : No krajan připravte se !
Joe: 'Protože chcete , kterým se opravuje
Jordan: 'Protože holka potřebuje lásku
Všichni : a spousta lásky

Jon : Je-li dívka byla moje , já bych jí na světě
Koupil bych jí diamanty a perly , jen aby jí moje holka

Jordan: To by mohlo fungovat s vaší dívkou , ale ne s mým.
Ona není typ dívky k pádu na každé trati,

Joe: Já bych vzal ji na večeři , zacházet s ní jako vítěz
Možná jsem mladý, ale já nejsem žádný začátečník

Danny : Všechny vaše cesty jsou dobré , ale ne tak dobrý jako můj
Musíte být upřímný pro dívku , která pohodě!

Sbor
Baby , nebude vás prosím, můj ?
Jsi se?
Baby , nebude vás prosím, můj ?
Jsi se? HO !

Danny : Dobře tedy , D. , protože jste ho dal vyzkoušet
Všichni : Povězte nám o dívce, která chytil do oka

Donnie :
Bylo to po škole a já jsem se cítil chladný
' Til Viděl jsem, že holka a já jsem začal slintat
Tak jsem si říkal , vezměte si ji snadno
Nemohla jsem nechat tlak dostat to nejlepší ze mě
Pomyslel jsem si , co bych měl udělat ?
To když přišel ke mně a řekl: ' miluji tě '

Donnie : Kdo mi ?
Všichni : Ano , ty!
Donnie : Nelze se !
Všichni : Ale je to pravda!

Donnie : Tak jsem spěchal domů , aby ti kluci ,
Ale ne dřív, než jsem dostal rychlý polibek na rozloučenou !

Všechny : Potkali jste její přátelé ?
Donnie : Jo, vypadaly def .
Všechny : Hej, to bylo čerstvé !
Donnie : Word ! Pojďme vlevo.
Jordan: Tak tady jde klíče
Joe: , na kterém závisí
Jordan: Má
Joe: Jeden !
Jordánsko : Dvě !
Danny : Tři!
Jon : Čtyři !
Všechny : Čerstvé přítelkyně !

Sbor

Jsi se?
Jsi se?
( opakovat 5x )

Sbor

Jsi se?
Jsi se?
(Opakování)

Všechny : Joey Joe!
Joe: hbitý a rychlý .
Musíte být def bude se s mou kliky

Všechny : Jon !
Jon : Víš, já mám styl
Když jdu do party všechny holky jít volně žijících

Všechny : Danny D !
Danny : Princ ! Nenechte se mýlit.
Jsem devistating MC . Tak v pohodě a já jsem break . ( tanec)

Všechny : Don - nie ! Donnie : To jsem já , nedávají mi žádné malátný !
Mám volné šťávou , ' protože já to mám rád , že

( Ad lib věci )

Jordan: Jdeme na to !

( Všichni , po němž následuje mechanické hlas: )

BOSTON !
Jsi se?

NEW YORK !
Jsi se?

L.A. !
Jsi se?

DETROIT !
Jsi se?

Philly !
Jsi se?

DORCHESTER !
Jsi se?

J.P. !
Jsi se?

MAURICE STARR !
Jsi se?

MICHAEL JONZUN !
Jsi se?

Mary Ann !
Jsi se?

MR . FRANK !
Jsi se?

Sidney PEACH !
Jsi se?

Mechanický hlas : Faidra ! ( dívka, která zpívá o Don't Give Up On Me )
Jsi se?

Všichni!
Jsi se?

Jsi se?
Jsi se?

RRROCK !
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy