Texty písní New kids on the block The block 2 In The Morning

2 In The Morning

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I know you must have had a long day
Cause at six o'clock I heard you say,
There was something that was on your mind
But you ain't told me and it's almost nine

Now it's nine o'clock and I thought we could talk
But you ain't givin' it, girl
Will this ever end? Girl, it's almost ten
Gotta know if you're mad at me before Grey's Anatomy
Cause we could drag this out all night, until...

It's 2 in the morning
Girl, what do you wanna do?
Do you wanna fight? Wanna say goodnight?
If you tell me you want it, this could be over...

Cause it's 2 in the mourning
Girl, what do you wanna do?
Do you wanna fight? Wanna say goodnight?
If you tell me you want it, this could be over...

Lights are out, don't wanna wake you so, I'm creepin' in
I know you're hurt cause baby, I'm not sleepin' in
My favorite pair of boxers that you make look so hot, girl
Girl, you're playing sleep but I know that you're not, girl

Now it's 12 o'clock and I thought I should talk
But you're not listening
Here we go again, you know I like it when...

You got your back to me,
But now when you're mad at me
Please look at me and say goodnight, so...

It's 2 in the morning
Girl, what do you wanna do?
Do you wanna fight? Wanna say goodnight?
If you tell me you want it, this could be over...

I wanna come over, baby, turn over
Girl, I've been laying up all night,
Just waiting for your kiss goodnight
Even if you're mad at me,
You know we shouldn't go to bed angry

It's 2 in the morning
Girl, what do you wanna do?
Do you wanna fight? Wanna say goodnight?
If you tell me you want it, this could be over...

We could work it out, We could work it out
We could work it out, I wanna come over...
We could work it out, We could work it out
We could work it out, I wanna come over...
Vím, že jsi měla dlouhý den
Protože v 6 hodin jsem tě slyšl mluvit
Bylo tu něco, co tě trápilo
Ale neřeka jsi mi to a teď je už skoro 9

Teď je 9 hodin a myslím, že bychom si mohli promluvit
Ale ty jsi to nevzdala, holka
Bude to navždy konec? Holka, je skoro 10
Musím vědět, zda jsi na mě naštvaná, ještě než začnou Chirurgové

Jsou 2 ráno
Holka, co chceš dělat?
Chceš bojovat? Chceš říct dobrou noc?
Pokud mi řekneš, že by jsi to chtěla, mohl by to být konec...

Protože jsou 2 ráno
Holka, co chceš dělat?
Chceš bojovat? Chceš říct dobrou noc?
Pokud mi řekneš, že by jsi to chtěla, mohl by to být konec...

Je zhasnuto, nechci tě vzbudit, tak se vkrádám dovnitř
Vím, že tě to ranilo,protože baby, já jsem si nepřispal
Můj oblíbený pár boxerek, který tě tak vzrušoval, holka
holka, děláš že spíš, ale já vím, že to tak není, holka

Teď je 12 hodin a já myslel, že bych měl mluvit
Ale ty neposloucháš
Je to tu zase, víš že mám rád, když...

Jsi zády ke mě
Ale teď, když se na mě zlobíš
Prosím podívej se na mne a řekni dobrou noc, takže...

Jsou 2 ráno
Holka, co chceš dělat?
Chceš bojovat? Chceš říct dobrou noc?
Pokud mi řekneš, že by jsi to chtěla, mohl by to být konec...

Chtěl bych se změnit, baby, otoč se
Holka, zůstal jsem v posteli celou noc
Čekal jsem na tvůj polibek na dobrou noc
Přestože se na mě zlobíš
Víš, že nemůžeme jít spát rozzlobení

Jsou 2 ráno
Holka, co chceš dělat?
Chceš bojovat? Chceš říct dobrou noc?
Pokud mi řekneš, že by jsi to chtěla, mohl by to být konec...

Mohli bychom na to přijít, mohli bychom na to přijít
Mohli bychom na to přijít, chtěl bych se změnit...
Mohli bychom na to přijít, mohli bychom na to přijít
Mohli bychom na to přijít, chtěl bych se změnit....
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy