Texty písní No Doubt No Doubt Ache

Ache

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Woke up this morning and felt no too cool -
ooh ooh ooh ooh
'Cause every time I tried to make my mouth
move - ooh ooh ooh ooh
The pain I'm having is so discomforting
Please make this suffering go away
Wo wo wo wo I told my mom what I was
feeling
And how long I've been dealing with it
I knew it was coming, but didn't know how
soon
She said I've reached another adolescent
monsoon - oon

OOoo Ahh... the pain is tremendous
Why can't I take it like a man
OOoo Ahh... the pain is horrendous
Why can't you lend a helpin' hand

He was a well-educated man, had his degree in
medicine
I noticed his hairy hands... he was a very, very
hairy man
He looked right down in, shook his head and
then said
"these teeth must be pulled right away hey!"

OOoo Ahh... the pain is tremendous
Why can't I take it like a man
OOoo Ahh... the pain is horrendous
Why can't you lend a helpin' hand
OOoo Ahh... the pain is tremendous
Why can't I take it like a man
OOoo Ahh... the pain is horrendous
Why can't you lend a helpin' hand

He turned around, rolled up his sleeve
I rolled my eyes then suddenly
A horrible pain grew, the next thing that I
knew
The doc had pulled my wisdom teeth... OUT!
Well along with my teeth my money also left
me
As he made out the bill, I was moaning
OOoo Ahh... the pain is tremendous
Where the hell is my prescription.... of
codeine?

Ooh but when will I speak, how long until my
mouth feels natural?
How long will they bleed, when will they heal,
where's the real meal?
How do you feel? How do you feel? How do
you feel? How do you feel?
How do you feel? How do you feel? How do
you feel? How do you feel?
How do you feel? How do you feel? How do
you feel? How do you feel?
How do you feel? How do you feel? How do
you feel? How do you feel?

I feel good... I feel great... there's no pain...
there's no ache
I feel good... I feel great... just let me
recuperate
I feel good... I feel great... there's no pain...
there's no ache
I feel good... I feel great... just let me
recuperate

Because the codeine has left me drowsy, leave
me be... just let me sleep!
Vzbudila jsem se tohle ráno a necítila jsem se příliš dobře - ooh, ooh, ooh, ooh
Protože pokaždé, když jsem se snažila pohnout pusou - ooh, ooh, ooh, ooh
Bolest, kterou mám, je tak nepříjemná
Prosím, zbav mě toho utrpení
Wo, wo, wo, wo, řekla jsem mámě, co jsem cítila
A jak dlouho jsem se s tím potýkala
Věděla jsem, že to přijde, ale nevěděla jsem, že to bude tak brzy
Máma mi řekla, že jsem dostala další puberťáckou bouři

Oooo ahh... ta bolest je strašná
Proč to nemůžu snášet jako muž
Oooo ahh... ta bolest je příšerná
Proč mi nemůjčíš pomocnou ruku

On byl velice vzdělaný a učený muž, měl doktorát v medicíně
Všimla jsem si jeho chlupatých rukou... on byl velmi, velmi chlupatý muž
Podíval se mi tam, zakýval hlavou a pak řekl
"Ty zuby budou muset ven!"

Oooo ahh... ta bolest je strašná
Proč to nemůžu snášet jako muž
Oooo ahh... ta bolest je příšerná
Proč mi nemůjčíš pomocnou ruku
Oooo ahh... ta bolest je strašná
Proč to nemůžu snášet jako muž
Oooo ahh... ta bolest je příšerná
Proč mi nemůjčíš pomocnou ruku

Otočil se, vyhrnul si rukávy
Já jsem najednou zakoulela očima
Příšerná bolest vzrostla, další věc, kterou jsem zjistila
Doktor mi VYTRHNUL moje zuby moudrosti!
No a společně s mými zuby odešly i moje peníze
Když mi vystavil účet, zasténala jsem
Oooo ahh... ta bolest je příšerná
Kde je, sakra, můj recept... na kodein?

Ooh, ale jak dlouho budu mluvit, než se mi moje pusa zase bude zdát přirozená?
Jak dlouho to bude krvácet, když se to bude léčit, kde je pravé jídlo?
Jak se cítíš? Jak se cítíš? Jak se cítíš? Jak se cítíš?
Jak se cítíš? Jak se cítíš? Jak se cítíš? Jak se cítíš?
Jak se cítíš? Jak se cítíš? Jak se cítíš? Jak se cítíš?
Jak se cítíš? Jak se cítíš? Jak se cítíš? Jak se cítíš?
Jak se cítíš? Jak se cítíš? Jak se cítíš? Jak se cítíš?
Jak se cítíš? Jak se cítíš? Jak se cítíš? Jak se cítíš?
Jak se cítíš? Jak se cítíš? Jak se cítíš? Jak se cítíš?
Jak se cítíš? Jak se cítíš? Jak se cítíš? Jak se cítíš?

Cítím se dobře... cítím se skvěle... není tu bolest... není tu soužení
Cítím se dobře... cítím se skvěle... jen mě nechte se zotavit
Cítím se dobře... cítím se skvěle... není tu bolest... není tu soužení
Cítím se dobře... cítím se skvěle... jen mě nechte se zotavit

Protože kodein mě uspal, nechal mě být... jen mě nechte spát!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy