Texty písní No Doubt No Doubt Brand New Day

Brand New Day

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

At the end of the day you are worn out, you are
worn out, and too tired to sleep
But then you do dream of wonderful things
That you might do, right on through to the next
day
And then you wake up
The sun's on your face
You're stretchin' while you're sayin'
It's a Brand New Day!

It's a brand new day and the sky is clear
So let's come together, everybody cheer
Come out people from everywhere
Let's see your faces, the day we'll share
Come on and celebrate a Brand New Day
Everyday!

Call out to the workers and the children in the
schools
It's a day of celebration so put down your tools
and
Celebrate a Brand New Day Everyday!

Come see the mountains and come see the
shores
Mother nature is calling so come climb aboard
and
Celebrate a Brand New Day Everyday! Let's go

At the end of the day there is no doubt you are
worn out
Ooh but then you do dream of wonderful things

Wonderful things you might do

And then you wake up
The sun's on your face
You're stretchin' while you're sayin'
It's a Brand New Day!

Celebrate a Brand New Day, Everyday!
Celebrate a Brand New Day, Everyday!
Na konci dne jsi zničený, jsi zničený, a tak unavený na spánek
Ale pak začneš snít o nádherných věcech
Které možná uděláš, přímo teď nebo během příštího dne
A pak se probudíš
Máš slunce v obličeji
Protahuješ se, zatímco říkáš
Je tu úplně nový den!

Je tu úplně nový den a nebe je jasné
Tak se sejděme, všichni se veselme
Vyjděte ven, lidé, odkudkoliv
Podívejme se sobě do tváře, den, který sdílíme
Pojďme a oslavujme zbrusu nový den
Každý den!

Zavolejte na dělníky a děti ve školách
Je tu den oslav, tak složte nářadí a
Každý den oslavujte úplně nový den!

Podívejme se na hory a podívejme se na břehy
Matka Příroda volá, tak vylezme nahoru a
Každý den oslavujme úplně nový den! Pojďme na to

Na konci dne není pochyb o tom, že jsi úplně utahaný
Ooh, ale pak sníš o nádherných věcech

Nádherných věc, které možná uděláš

A pak se probudíš
Máš slunce v obličeji
Protahuješ se, zatímco říkáš
Je tu úplně nový den!

Každý den oslavujte úplně nový den!
Každý den oslavujte úplně nový den!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy