Texty písní No Doubt No Doubt Sinking

Sinking

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You're on a wide open ocean
No one around you for miles
You're thinkin' of drinkin' on water
While you're sailing the Nile
No one to stop you on your way
Flyin' by goes a stork
You decide to bring your oars in now
But accidently knock out the cork

Row your boat to shore
'Cause it is leaking and you're still drinking
Unless you cork the hole
You won't be sailing, you'll be sinking

Not knowin' you're sinkin'
You take out a bottle of rum - yum
Swiggin' a drink to the bottom
The bottle reads 'Van Monchinghum'

Oars back into the water
You think you'll sail on
But you can't 'cause your boat contains
Three and a half gallons

Row your boat to shore
'Cause it is leaking and you're still drinking
Unless you cork the hole
You won't be sailing, you'll be sinking

Row your boat to shore
'Cause it is leaking and you're still drinking
Unless you cork the hole
You won't be sailing, you'll be sinking

Row, row, row your boat
And sail your ship to shore
You're barely, barely, barely keeping afloat
Well I hope that you won't drink no more

Row your boat to shore
It is leaking and you're still drinking
Unless you cork the hole
You won't be sailing, you'll be sinking

Row, row, row your boat
And sail your ship to shore
You're barely, barely, barely keeping afloat
Well I hope that you won't drink no more

Row, row, row your boat
And sail your ship to shore (row row row your
boat)
You're barely, barely, barely keeping afloat
(you're barely barely barely)
Well I hope that you won't drink no more

Row, row, row your boat
And sail your ship to shore (row row row your
boat)
You're barely, barely, barely keeping afloat
(you're barely barely barely)
Well I hope that you won't drink no more
Jsi na širokém otevřeném oceánu
Nikdo kolem tebe, celé míle
Přemýšlíš o pití na vodě
Zatímco se plavíš po Nilu
Nikdo, kdo by tě na tvé cestě zastavil
Kolem letí čáp
Rozhodneš se vytáhnout svá vesla nyní
Ale omylem uvolníš zátku

Vesluj se svou lodí ke břehu
Protože prosakuje a ty stále piješ
Pokud nezazátkuješ tu díru
Nebudeš se plavit, budeš se potápět

Nevědíc, že se potápíš
Vytahuješ ven láhev rumu - mňam
Hltáš nápoj do dna
Na té lahvi stojí "Van Monchinghum"

Vesla zpátky do vody
Myslíš, že popluješ dál
Ale nemůžeš, jelikož tvá loď obsahuje
Tři a půl galonu

Vesluj se svou lodí ke břehu
Protože prosakuje a ty stále piješ
Pokud nezazátkuješ tu díru
Nebudeš se plavit, budeš se potápět

Vesluj se svou lodí ke břehu
Protože prosakuje a ty stále piješ
Pokud nezazátkuješ tu díru
Nebudeš se plavit, budeš se potápět

Vesluj, vesluj, vesluj se svou lodí
A doplav se s ní na břeh
Stěží, stěží, stěží se udržuješ na palubě
Dobře, doufám, že už nebudeš více pít

Vesluj se svou lodí ke břehu
Protože prosakuje a ty stále piješ
Pokud nezazátkuješ tu díru
Nebudeš se plavit, budeš se potápět

Vesluj, vesluj, vesluj se svou lodí
A doplav se s ní na břeh
Stěží, stěží, stěží se udržuješ na palubě
Dobře, doufám, že už nebudeš více pít

Vesluj, vesluj, vesluj se svou lodí
A doplav se s ní na břeh (vesluj vesluj vesluj se svou lodí)
Ty se stěží, stěží, stěží udržuješ na palubě
(stěží, stěží, stěží se držíš)
Dobře, doufám, že už nebudeš více pít

Vesluj, vesluj, vesluj se svou lodí
A doplav se s ní na břeh (vesluj vesluj vesluj se svou lodí)
Ty se stěží, stěží, stěží udržuješ na palubě
(stěží, stěží, stěží se držíš)
Dobře, doufám, že už nebudeš více pít.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy