Texty písní No Doubt The Singles 1992-2003 Trapped In A Box

Trapped In A Box

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Trapped in a box of tremendous size
It distorts my vision, it closes my eyes
Attracts filthy flies and pollutes in the skies
Sucks up our lives and proliferates lies
Trapped in a box

Trapped in a box, four walls as sky
Got a screen for a window about two feet wide
My mind rides and slides as my circuits are fried
No room for thought, use the box as my guide
Trapped in a box

Trapped in a box
Watch the world as it flocks
To life's paradox
We're all trapped in a box

Trapped in a box I'm not alone
I know of others with a box as their home
Light only enters from a crack or a hole
This is not enough for a human to grow
Trapped in a box

CHORUS

Always wanting a different view
Instant gratification for you
Reality gone in a single click
Just hope that that switch won't stick

Trapped in a box my life becomes void
All I thought for myself is now destroyed
Controlling my mind, what to eat, what to buy
Subliminal rules: how to live, how to die
Trapped in a box

CHORUS
Chycený v krabici obrovské velikosti
To narušuje moje vize, to se zavře oči
Přitahuje špinavé mouchy a znečišťuje na obloze
Vysává našich životů a šíří lži
Chycený v krabici

Chycený v krabici, čtyři stěny, jak obloha
Mám obrazovku pro okna asi půl metru široký
Moje mysl jízdy a diapozitivů, jak mé obvody jsou smažené
Žádný prostor pro myšlení, použijte pole jako můj průvodce
Chycený v krabici

Chycený v krabici
Podívejte se na svět, jak to hejna
K životu paradox
My všichni jsme uvězněni v krabici

Chycený v krabici, že nejsem sám
Vím, že jiní se okno jako svůj domov
Světlo vstupuje jen z trhliny nebo díry
To není dost pro lidský růst
Chycený v krabici

SBOR

Vždy, kteří chtějí jiný pohled
Okamžité uspokojení pro Vás
Reality pryč na jedno kliknutí
Jen doufám, že tento přepínač nebude držet

Chycený v krabici mém životě se stane neplatnou
Všechny jsem si myslel pro sebe je nyní zničena
Ovládá to mou mysl, co jíst, co koupit
Subliminal pravidla: jak žít, jak zemřít
Chycený v krabici

SBOR
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy