Texty písní Nomy We fall

We fall

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I gave myself some time today
Sat down and critizised my way
The dark was born and I could see
That love is not inside of me
Don't tell me I'm the only one
I've died of what this life has done

I can't handle the pain
This life is so hollow
And I can't make the rain
To drown my own sorrow
And I can't stand this life
When you are my poison
I'm cut by a knife
Of your devotion

I've no reason, I've no reason to live all like this
Collect this dust from lies and grief and promises

I can't hand over pain
This life is so hollow
And I can't make the rain
To drown my own sorrow
And I can't stand this life
When you are my poison
I'm cut by a knife
Of your devotion

And this world is
lost in fire
and the flames are
reaching higher
Dnes jsem si dal trochu času
Sedl jsem si a kritizoval jak
Tmavě jsem se narodil a viděl jsem
Ta láska není ve mně
Neříkej mi, že jsem jediný
Zemřel jsem pro to, co jsem v životě udělal

Nemůžu ovládat tu bolest
Tento život je tak prázdný
A nemůžu udělat déšť
Abych utopil svůj vlastní žal
A nemůžu vystát tento život
Když jsi můj jed
Jsem pořezaný od nože
Od tvé oddanosti

Nemám žádný důvod, nemám žádný důvod žít pořád tahle
Posbírat prach po lžích a smutku a slibech

Nemůžu předat bolest
Tento život je tak prázdný
A nemůžu udělat déšť
Abych utopil svůj vlastní žal
A nemůžu vystát tento život
Když jsi můj jed
Jsem pořezaný od nože
Od tvé oddanosti

A tento svět je
ztracen v ohni
a plameny
se zvětšují
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy