Texty písní Norah Jones First Sessions Turn Me On

Turn Me On

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Like a flower waiting to bloom
Like a lightbulb in a dark room
I'm just sitting here waiting for you
To come on home and turn me on

Like the desert waiting for the rain
Like a school kid waiting for the spring
I'm just sitting here waiting for you
To come on home and turn me on

My poor heart, it's been so dark since you been gone
After all, you're the one who turns me off
You're the only one who can turn me back on

My hi-fi's waiting for a new tune
The glass is waiting for some fresh ice cubes
I'm just sitting here waiting for you
To come on home and turn me on
Turn me on
Jako kytka čekající na rozkvět
Jako žárovka v temné místnosti
Jen tady sedím, čekám na tebe
Až přijdeš domů a podíváš se na mě

Jako poušt' čekající na déšt'
Jako školák čekající na jaro
Jen tady sedím, čekám na tebe
Až přijdeš domů a podíváš se na

Moje nešt'astné srdce, je tak nejisté od té doby, cos odešel
Po tom všem, jsi to byl ty, kdo mě zhasil
Jsi jediný, kdo mě může vzrušit zpátky

Moje hi-fi čeká na novou melodii
Moje sklenice čeká na nové kostky ledu
Jen tady sedím, čekám na tebe
Až se vrátíš domů a vzrušíš mě
vzrušíš mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy