Texty písní Oasis Don't Believe The Truth Mucky Fingers

Mucky Fingers

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I know you think you deserve an explanation on the
meaning of life
But what you think that you heard slipped away at the
back of your mind
You get your mucky fingers burnt
You get your truth or your lies you have learnt
And all your plastic believers they leave us and they
won't return
Walk on
And when you look in the mirror and your tying all your
buttons and bows
And as you face your disease you can squeeze into the
emporers clothes
You found your gun in a paperbag
You get your history from the union jack
And all your brothers and sisters have gone and they
wont come back
Failed the life in the city
All the fonies that roam at night
When i've gone yeah you look like you missed me
So come along with me, don't ask why
It’s alright x4 (repeat until end)
Vím, že si myslíte, že si zaslouží vysvětlení
smyslu života
Ale co si myslíte, že jste slyšeli, se vytratil v
koutku mysli
Vám vaše prsty, spálené Mucky
Vám vaše pravda nebo lži jste se naučili
A všechny své plastové věřící opustí nás a
už se nevrátí
procházka po
A když se podíváte do zrcadla a vaše vázání všechny
tlačítka a luky
A jak čelit svým onemocněním je možné nahrát do
emporers oblečení
Našli jste svou zbraň v paperbag
Dostanete své historii od vlajka
A všechny své bratry a sestry odešli a oni
zvyklý vracet
Nepodařilo život ve městě
Všechny fonies, které sídlí v noci
Když jsem šel Jo, vypadáš jako bys mě minul
Tak pojď se mnou, neptejte se, proč
To je v pořádku X4 (opakuje až do konce)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy