Texty písní Oasis Don't Believe The Truth The Importance Of Being Idle

The Importance Of Being Idle

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I sold my soul for the second time
'Cos the man don't pay me
I begged my landlord for some more time
He said: "Son, the bills are waiting"
My best friend called me the other night
He said: "Man, you crazy"
My girlfriend told me to get a life
She said: "Boy, you lazy"

But I don't mind
As long as there's a bed beneath the stars that shine
I'll be fine
If you give me a minute
A man's got a limit
I can't get a life if my heart's not in it

I don't mind
As long as there's a bed beneath the stars that shine
I'll be fine
Give me a minute
A man's got a limit
I can't get a life if my heart's not in it

I lost my faith in the summertime
'Cos it don't stop raining
The sky all day is as black as night
But I'm not complaining
I begged my doctor for one more line
He said: "Son, words fail me
It ain't your place to be killing time"
I guess I'm just lazy

I don't mind
As long as there's a bed beneath the stars that shine
I'll be fine
Give me a minute
A man's got a limit
I can't get a life if my heart's not in it
Prodal jsem svou duši podruhé
Protože mě neplatí
Prosil jsem domácího o více času
Řekl: "Synu, účty čekají"
Můj nejlepší přítel mi další noc volal
Řekl: "Člověče, ty bláznivý"
Moje přítelkyně mi řekla, abych získal život
Řekla: "Hochu, ty líný"

Ale nevadí mi
Tak dlouho dokud je tu postel pod hvězdami, které svítí
Budu v pořádku
Dáte-li mi minutku
Člověk má limit
Nedokážu získat život, pokud v něm není mé srdce

Nevadí mi
Tak dlouho dokud je tu postel pod hvězdami, které svítí
Budu v pořádku
Dejte mi pár minut
Člověk má limit
Nedokážu získat život, pokud v něm není mé srdce

Ztratil jsem víru v létě
Protože nepřestává pršet
Obloha je po celý den černá jako noc
Ale já si nestěžuju
Prosil jsem svého doktora o další řádek
Řekl: "Synu, slova selžou
Zabíjení času není tvé poslání"
Myslím, že jsem jen líný

Nevadí mi
Tak dlouho dokud je tu postel pod hvězdami, které svítí
Budu v pořádku
Dejte mi pár minut
Člověk má limit
Nedokážu získat život, pokud v něm není mé srdce
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy