Texty písní Oh sleeper Children of Fire Means To Believe

Means To Believe

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You're building a ship with no sails
And setting out to brave the open sea
You're standing for your God
But becoming something so far off
Don't you see the irony?

He gave me a train with no tracks
With no wood to build or burn for steam
Despite all I lack
If I derail he'll turn his back
Don't you see the irony?

If the blind can see you
And the lame can meet you
Would the dead embrace you
If you never gave them the means to believe?
And that makes no sense to me

He gave me a voice that speaks out
But paired it with a mind that's filled with doubt
If I'm to find the sun, I need something more than
Song to pull me from this cave of questioning

Give me sand to build a home
And watch all the walls fall on me
I can't change what I am
The lions always kill the lambs
But don't you see the irony?

Don't you see the irony?

If the blind can see you
And the lame can meet you
Would the dead embrace you
If you never gave them the means to believe?
And that makes no sense to me

Will I embrace you? Will you
Ever give me the means to believe?

Answer me, please
Stavíš loď bez plachet
A vyrážíš čelit otevřenému moři
Stojíš za svého boha
Ale stáváš se něčím vzdáleným
Nevidíš tu ironii?

Dal mi vlak bez kolejí
Bez dřeva na stavění nebo na hoření pro vaření
Navzdory tomu všemu se mi nedostává
Jestliže vykolejím, obrátí se ke mně zády
Nevidíš tu ironii?

Jestliže tě slepí vidí
A chromí tě mohou potkat
Mohli by tě mrtví obejmout
Jestliže jim nikdy nedáš prostředky k víře?
A to mi nedává smysl

Dal mi hlas, který mluví otevřeně
Ale spároval to s myslí, která je plná pochybností
Jestliže musím najít slunce, potřebuji něco více než
Píseň, jež mě má vypudit z téhle jeskyně plné zpochybňování

Dej mi písek na stavbu domova
A sleduj všechny zdi, jak na mě padají
Nemohu změnit to, čím jsem
Lvi vždy zabijí jehňátka
Ale nevidíš tu ironii?

Nevidíš tu ironii?

Jestliže tě slepí vidí
A chromí tě mohou potkat
Mohli by tě mrtví obejmout
Jestliže jim nikdy nedáš prostředky k víře?
A to mi nedává smysl

Vezmu tě do náručí? Dáš mi
někdy prostředky k víře?

Odpověz mi, prosím
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy