Texty písní OK Go Of the Blue Colour Of the Sky Back From Kathmandu

Back From Kathmandu

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In the dream you were someone different
You and everyone else all at once
You were beautiful, you were beautiful
In the dream you were just like you are

You loved everyone like a sovereign
Half magnanimous, half unimpressed
And I was talkin' too much I was tryin' too hard
In the dream it was just like it is

Everything was so simple
Things are how they always will be
You are the answer to the question that is me
In the dream it was just like it is

We were captive in, in a prison
Where everyone was guilty by mistake
And it was infinite, it was infinite
In the dream it was just like it is

And I, I asked, "Is that good for you?"
You said, "No, probably not
But everybody's gotta get through the night
And love is all we got", yeah

In the dream it was just like it is
Yeah, in the dream it was just like it is

In the dream you were someone different
You and everyone else all at once
You were beautiful, you were beautiful
In the dream it was just like it is
Ve snu jsi byla jiná
Ty a všichni ostatní najendou
Byla jsi nádherná, byla jsi nádherná
Ve snu jsi byla jen taková, jaká jsi

Milovala jsi všechny jako panovník
Napůl velkoryse, napůl neohromeně
A já mluvil příliš moc, snažil jsem se příliš moc
Ve snu to bylo jen tak, jak to je

Vše bylo tak jednoduché
věci jsou takové jaké vždy budou
Jsi odpovědí na otázku kterou jsem já
Ve snu to bylo jen tak, jak to je

Byli jsme uvězněni ve, ve vězení
Kde byli všichni vinní kvůli chybě
A bylo to nekonečné, bylo to nekonečné
Ve snu to bylo jen tak, jak to je

A já, já se zeptal, "Je to dobré pro tebe?"
Ty jsi řekla, "Ne, pravděpodobně ne
Ale každý se potřebuje dostat přez noc
A láska je vše co máme", Jó

Ve snu to bylo jen tak, jak to je
Jó, ve snu to bylo jen tak, jak to je

Ve snu jsi byla jiná
Ty a všichni ostatní najendou
Byla jsi nádherná, byla jsi nádherná
Ve snu jsi byla jen taková, jaká jsi
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy