Texty písní OK Go Of the Blue Colour Of the Sky In The Glass

In The Glass

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Well at first there was,
There was just no question.
Who wouldn't rather be their reflection?
And when I got here everything was cold and perfect,
And when I got here everything was cold and perfect.

It was clear and bright
Like midwinter sunlight.
My heartbeat counted down the moments, precise and quiet.
I looked out and saw my own reflection, helpless,
I looked out and saw him overwhelmed and helpless.

But oh,
What have I done, what have I done?
Ooh, What have I done, oh what have I done?
My God, what have I done, oh what have I done?
Oh what have I done?

And as time went on,
You could feel the silence
Solidifying and the sound of my thoughts was paralyzing.
I tried to call out to him but the glass was perfect,
I tried to call out to him but the glass was perfect.

But oh,
What have I done, what have I done?
Oh, What have I done, oh what have I done?
My God, what have I done,
And oh what wicked penance
To get what you want,
To get what you want?
Oh what have I done?

Every day is the same:
We're praying for rain.
And when it finally came,
And when it came,
Every day was the same:
Still praying for rain.
[repeat x4]

And when it finally came,
And when it came,
Every day was the same.
Ze začátku tu nebyla
Nebyla prostě žádná otázka
Kdo by raději nebyl jejich odleskem?
Když jsem se sem dostal, vše bylo chladné a perfektní,
Když jsem se sem dostal, vše bylo chladné a perfektní.

Bylo to jasné a zářívé
Jako sluneční svit uprostřed zimy
Můj tlukot srdce odpočítával moment, preciznost a klid.
Já se podíval ven a uviděl svůj odraz, bezmocnost,
Já se podíval ven a uviděl ho přemoženého a bezmocného

Ale, oh
Co jsem to udělal, co jsem to udělal?
Ooh co jsem to udělal, oh co jsem to udělal?
Můj bože, co jsem to udělal, oh co jsem to udělal?
Co jsem to udělal?

A jak šel čas,
Mohl jsi pociťovat ticho
Ztuhlý a zvuk mých myšlenek byl ochromen.
Já se pokusil na něj zavolat, ale to sklo bylo perfektní,
Já se pokusil na něj zavolat, ale to sklo bylo perfektní.

Ale oh,
Co jsem to udělal, co jsem to udělal?
Oh, co jsem to udělal, oh co jsem to udělal?
Můj bože, co jsem to udělal,
a oh jaký hřišný pokání
K tomu abys dostal co chceš,
K tomu abys dostal co chceš?
Oh, co jsem to udělal?

Každej den je stejnej:
Modlíme se za déšť.
A když konečně přišel,
A když přišel,
Každej den byl stejnej:
Pořád modlení za déšť.
(opakovat 4x)

A když konečně přišel,
A když přišel,
Každej den byl stejnej.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy