Texty písní Ola Svensson Good Enough S.O.S.

S.O.S.

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Am I coming through
Can't you hear me
Crying out your name
And don't you leave me here
All alone
Against a hurricane

I'm trying every frequency
But so far there's no answer
Just knowing there's a chance for us
Could save me from disaster

I'm sending you an S.O.S.
I'm sending you an S.O.S.
I'm drowning and nobody else
But you can rescue me
I'm sending you an S.O.S.
I'm sending you an S.O.S.
Without you I'm a sinking ship
So save me from this sea
Of tears

Extreme emergency
Every breath I take could be the last of me
Your amazing grace
Is my only hope to stop this tragedy

Don't let me come apart when you
Could put me back together

I'm sending you an S.O.S.
I'm sending you an S.O.S.
I'm drowning and nobody else
But you can rescue me
I'm sending you an S.O.S.
I'm sending you an S.O.S.
Without you I'm a sinking ship
So save me from this sea

And my breaking heart has learned a lesson
I'll live to prove it if you let me
Won't you let me

(Sending you an S.O.S.)
I'm sending you an S.O.S.
I'm sending you an S.O.S.
I'm drowning and nobody else
But you can rescue me
Sending you an S.O.S.
I'm sending you an S.O.S.
Without you I'm a sinking ship
So save me from this sea
Of tears
Jsem procházející
Slyšíš mě
Křičeli vaše jméno
A nemyslete si mě tu nechat
úplně sám
Proti hurikán

Snažím se všechny frekvence
Ale zatím není odpověď
Stačí vědět, že je šance pro nás
Mohl by mě zachránil před katastrofou

Posílám ti S.O.S.
Posílám ti S.O.S.
Já jsem topit a nikdo jiný
Ale můžete mě zachránit
Posílám ti S.O.S.
Posílám ti S.O.S.
Bez tebe jsem potápějící se loď
Takže mě zachránil od tohoto moře
slz

krajní nouze
Každý dech, beru mohl být poslední na mě
Váš Amazing Grace
Je mou jedinou nadějí na zastavení této tragédie

Nedovolte, aby mi přišel od sebe, když
Mohl by mě zase dohromady

Posílám ti S.O.S.
Posílám ti S.O.S.
Já jsem topit a nikdo jiný
Ale můžete mě zachránit
Posílám ti S.O.S.
Posílám ti S.O.S.
Bez tebe jsem potápějící se loď
Takže mě zachránil od tohoto moře

A mé srdce lámání poučili
Budu žít se dokázat, že když mě necháš
Nechceš mi dovolte, abych

(Zasílání S.O.S.)
Posílám ti S.O.S.
Posílám ti S.O.S.
Já jsem topit a nikdo jiný
Ale můžete mě zachránit
Zasílám Vám S.O.S.
Posílám ti S.O.S.
Bez tebe jsem potápějící se loď
Takže mě zachránil od tohoto moře
slz
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy