Texty písní Ola Svensson Good Enough Totally Addiction

Totally Addiction

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I was born an abuser
And still I crave for more, mm mm
So I went to the doctor
To find myself a cure, ohh baby

If I get one I want two, yeah eh
Whatever's offered will never do

Cause I am clinically
Chronically, totally
Addicted to you, oh yeah
I am clinically
Chronically, totally
Addicted to you

Like a drunk for the booze
I'm a drunk for you, ohh yes I am
Like a dog for the food
I'm a dog for you
I'm a dog for you

Desire's blinding my view, mm mm
The doctor said there ain't much he could do

Cause I am clinically
Chronically, totally
Addicted to you, ooohhhh
I am clinically
Chronically, totally
Addicted to you

Ohh I'm totally addicted

If I'm a car you're the gas that I need
If you're the gold I'm the never-ending greed
Like champagne you make my blood rush
This is not no innocent crush

Like a ship on the ocean
I set my sails for you, oh yes I do
And like a bond for the broker
I'm going broke with you

If I get one I want two, ohh
This love is breaking and I'm falling through

Cause I am clinically
Chronically, totally
Addicted to you, mm oh baby
I am hopelessy
Eternally, so tenderly
Addicted to you

I am totally addicted to you

To you
Narodil jsem se násilníkem
A ještě jsem se touží více, mm mm
Tak jsem šel k lékaři
Chcete-li najít sám sebe lék, Ohh baby

Kdybych si ho chci dvě, jo jo
Ať už je nabízí už nikdy dělat

Protože já jsem klinicky
Chronicky, zcela
Závislý na vás, oh yeah
Jsem klinicky
Chronicky, zcela
Závislý na vás

Stejně jako opilec za chlast
Jsem opilý pro tebe, Ach ano, já jsem
Jako pes pro potravinářský
Jsem pes pro vás
Jsem pes pro vás

Touha je oslepující mého názoru mm mm
Doktor říkal, že tam není moc, co mohl udělat

Protože já jsem klinicky
Chronicky, zcela
Závislý na vás, ooohhhh
Jsem klinicky
Chronicky, zcela
Závislý na vás

Ach já jsem totálně závislý

Pokud jsem auto, které jste plynu, které potřebuji
Pokud jste zlato Já jsem nikdy nekončící chamtivost
Stejně jako šampaňské si, aby můj hrne krev
To není žádná nevinná rozdrtit

Jako loď na moři
Dal jsem plachty pro vás, ano já
A jako dluhopisu pro makléře
Budu se rozešel s vy

Kdybych si ho chci dvě, ohh
Tato láska je lámání a já propadli

Protože já jsem klinicky
Chronicky, zcela
Závislý na vás, oh baby mm
Jsem hopelessy
Věčně, tak něžně
Závislý na vás

Jsem naprosto závislý na vás

vám
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy