Texty písní Opeth Blackwater Park Still Day Beneath The Sun

Still Day Beneath The Sun

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There is a light that hits the gloom around
Shows the footprints round this grave
Dried up roses scattered on the mound
Honouring the one engraved

Will ever the morning
Carry away
The souls of those for whom we cry

Leaving, Grieving
Seeking, Meeting
Binding, Unwinding
Sighing "You"

Still day beneath the sun
Asking you who is the one
And when the day is late
We know who must forever wait

Black procession through the narrow aisle
Another's gone for all to see
Near the site for one who lost his trials
Sleeping neath the ground is me

Will ever the morning
Carry away
The souls of those for whom we cry

Leaving, Grieving
Seeking, Meeting
Binding, Unwinding
Sighing "You"

Still day beneath the sun
Asking you who is the one
And when the day is late
We know who must forever wait
(x2)
Všude je světlo narážející na beznaděj
Ukazuje stopy kolem tohoto hrobu
Uschlá růže rozsypaná na mohyle
Oslavující pohřbeného

Odnese někdy ráno
Duše těch pro které pláčeme?

Odcházení, Truchlení
Hledání, Potkávání
Vázání, Odpočívání
Vzdychání "Ty"

Tichý den pod sluncem
Ptám se tě kdo to je
A když se den nachýlí
Víme kdo musí čekat na vždy

Černé procesí úzkou uličkou
Další odešel aby všichni viděli
Blízko místa, kde došel klidu
Ten kdo spí pod zemí jsem já

Odnese někdy ráno
Duše těch pro které pláčeme?

Odcházení, Truchlení
Hledání, Potkávání
Vázání, Odpočívání
Vzdychání "Ty"

Tichý den pod sluncem
Ptám se tě kdo to je
A když se den nachýlí
Víme kdo musí čekat na vždy
(x2)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy