Texty písní Opeth Damnation To Rid The Disease

To Rid The Disease

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

There's nobody here, There's nobody near
I try not to care, Dead eyes always stare
Let these matters be, Don't trust what you see
Take hold of your time, Step into the line

There's innocence torn from its maker
Stillborn the trust in you
This failure has made the creator
So would you tell him what to do (would you)

Leave your mark upon the head of someone
Who'll cry for his state, We know it's too late
I turn round to see what was meant to be
Faint movement release to rid the disease

There's innocence torn from its maker
Stillborn the trust in you
(I have lost all trust I had in you)
This failure has made the creator
So would you tell him what to do
(I have lost all trust I had in you)
Nikdo tu není, nidko poblíž
Snažím se nestarat, mrtvé oči vždy zírájí
Nech ty záležitosti, nevěř tomu co vidíš
Vyčkej času, Vkroč do řady

Je tu nevinnost trhaná ze svého stvořitele
Mrtvý novorozenec v tebe věří
Toto selhání způsobil stvořitel
Tak řekl bys mu co má dělat (řekl bys)

Nech svou značku na něčí hlavě
Kdo bude plakat za jeho prohlášení, víme že je příliš pozdě
Otáčím se abych viděl co se mělo stát
Mdlý pohyb uvolní zbavení se nákazy

Je tu nevinnost trhaná ze svého stvořitele
Mrtvý novorozenec v tebe věří
(Ztratil veškerou víru kterou jsem v tebe měl)
Toto selhání způsobil stvořitel
Tak řekl bys mu co má dělat
(Ztratil veškerou víru kterou jsem v tebe měl)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy