Texty písní Opeth Ghost Reveries Beneath The Mire

Beneath The Mire

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Haunted nights for halcyon days
Can't sleep to the scraping of his voice
Nature's way struck grief in me
And I became a ghost in sickness

Willingly guided into heresy
Beneath the surface, stark emptiness
And you'd pity my conviction
Whereas I thought of myself as a leader

You'd cling to your pleasant hope
It is twisted fascination
While I'd ruin the obstacles into despair
And I'm praising death

Lost love of the heart
In a holocaust scene memory

Decrepit body wearing transparent skin
Inside, the smoke of failure

Wept for solace and submit to faith
In his shadow I'm choking
Yet flourishing

Master

A delusion made me stronger
Yet I'm draped in pale withering flesh
I sacrificed more than I had
And left my woes beneath the mire
Pronásledované noci pro pokojné dny
Nemůžu spát pro škrábání jeho hlasu
Přírodní cesta do mě udeřila smutek
A já se stal duchem v nemoci

Ochotně veden do kacířství
Pod povrchem, strnulá prázdnota
A ty by ses slitoval nad mým přesvědčením
Jakkoliv jsem se považoval za vůdce

Ty by ses přilepil na svou potěšující naději
Je to pokroucená fascinace
Zatímco já bych smetl překážky k beznaději
A uctívám smrt

Ztracená láska srdce
Ve vzpomínce mysli na holocaust

Vetché tělo nosící průhlednou kůži
Uvnitř, kouř selhání

Plakal pro útěchu a odevzdal se víře
V jeho stínu se dusím
Přesto bují

Mistr

Klam mě posílil
Ale jsem zahalený v bledém chřadnoucím těle
Obětoval jsem víc než jsem měl
A nechal svá utrpení pod močálem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy