Texty písní Opeth Ghost Reveries Hours Of Wealth

Hours Of Wealth

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Found a way to rid myself clean of pain
And the fever that has been haunting me
Has gone away

Looking through my window
I seem to recognize
All the people passing by
But I am alone
And far from home
And nobody knows me

Never heard me say goodbye
Never shall I speak to anyone again
All days are in darkness
And I'm biding my time
Once I am sure of this task I will rise again
Našel jsem způsob jak se úplně zbavit bolesti
A horečka která mě pronásledovala
Zmizela pryč

Dívám se skrz své okno
Zdá se že poznává
Všechny lidi procházející kolem
Ale já jsem sám
A daleko od domova
A nikdo mne nezná

Nikdy mě neslyší říci sbohem
Nikdy už bych s nikým neměl nepromluvím
Všechny dny jsou v temnotě
A já nařizuji svému času
Až si budu jist svým posláním tak znovu povstanu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy