Texty písní Opeth Ghost Reveries The Baying of The Hounds

The Baying of The Hounds

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I hear the baying of the hounds
In the distance, I hear them devouring
Pest-ridden jackals of the earth
Diabolical beasts and roaming the forests
In wait and constant protectors
Calling you to sit by his side
Your self-loathing image in his flesh
A revelation upon which you linger

His words are flies
Swarming towards the true insects
Feastin on buried dreams
And spreading decay upon your skin
His eyes spew forth a darkness
That cut through and paralyze
Casts light upon your secrets
Forced to confront your enemies

His mouth is a vortex
Sucking you into its pandemonium
Fools you with a helping hand of ashes
Reached out in the false dismay
His body is a country
The cities lay dead and beyond despair
Friends turned enemies unable to come clean
In a rising fog of reeking death

Everything you believed is a lie
Everyone you loved is a death-burden
So you take comfort in him
And you are receptive to stark wishes
No longer struggling to declare your stand
You would inflict no harm to others
They are unaware and in a loop of futile events
You are everything, they are nothing

Drown in the deep mire
With past desires
Beneath the mire
Drown desire now with you

Lined up verses on dead skin
"The tainting lips of a stranger
Resting upon hers"

And I embrace bereavement
Everything beloved shattered anyway
I would devote myself to anyone
I would accept any flaws

I am too weak to resist
Tension vibrating with horror
Finding the outcast in my eyes
Pushing nerves on a puppet
Endless poison in my veins
Clean intent now tainted with death

And so, cold touch now inhumane
Every waking hour
Awaiting a reverie to unfold
And now they are calling me
Louder by the minute
The baying of the hounds
Calling me back to my home
Slyším štěkání loveckých psů
V dálce je slyším hltající
Běhající škůdci šakalové země
ďábelské potvory a potulující se po lese
V čekání a stále ochraně
Voláně aby sis sedl po jeho boku
Tvůj sebezošklivující obraz v jeho těle
Odhalení nad kterým váháš

Jeho slova jsou mouchy
Rojící kupředu pravý hmyz
Oslavující na spálených snech
A rozšiřující úpadek na tvé kůži
Jeho oči dále chrlí temnotu
Ten řez skrz a omráčení
Vyvolává světlo nad tvými tajemstvými
Přinucen konfrontovat tvé nepřátele

Jeho ústa jsou vír
Vysávající tě do jeho chaosu
Blázni vy s pomocnou rukou z popela
Vypadli jste ven s falešným zděšením
Jeho tělo je krajina
Města leží mrtvá a za zoufalstvím
Přátelé obrácení nepřátelé neschopní stát se čistými
Ve vystupující mlze kouřící se smrti

Všechno čemu si věřil je lež
Všechny které jsi miloval jsou mrtví-zatížení
Takže vezmeš pohodlí v něm
A jsi vnímavý k přísným přáním
Už více nebojuješabys obhájil svou pravdu
Vnutil bys nenásilí ostatním
Jsou neobezřetní a ve smyčce bezvýznamných událostí
Ty jsi vše, oni nejsou nic

Topící se v hlubokém močálu
S dřívějšími tužbami
pod mokřinou
Topí se tvé tužby s tebou

Nalinkovaná slova na mrtvé kůži
"Poskvrněné rty cizince
Odpočívají na jejích"

A objímám ztrátu
Všechn o milované je stejně roztříštěno
Věnoval bych sám sebe komukoliv
Přijmul bych jakoukoliv vadu
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy