Texty písní Opeth Ghost Reveries The Grand Conjuration

The Grand Conjuration

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Majesty
Faithful me
Pour yourself
Into me

Wield your power
Martyr's price
Stare me down
To the ground

Slake my thirst
Eternal wealth
Heathen key
Round my neck

This poetry
Our blasphemy
Know the sounds
Of infamy

The eyes of the devil
Fixed on his sinners

The hands of Satan
Assembling his flock
Pale horse rider
Searching the earth
Whispered conjuration
A belief takes form
Choking hand tapping
The veins in your throat

His orders in your mouth
A decree for domination
Beneath the tides of wisdom
Spins the undertow of hate

Injected seeds of vengeance
Usurper's eyes of the powerless
Clean path to his kingdom
Beckoning in the mist

Tell my why
Love subsides
In the light
Of your wishes

Say my name
Ease the pain
Clear the smoke
In my head
Veličenstvo
Spolehni se na mě
Přesyp se
Do mě

Třímej svou moc
Mučedníkova cena
Sraž mě pohledem
Do země

Upokoj mou žízeň
Věčné bohatsví
Rozpálený klíč
Okolo mého krku

Toto básnictví
Naše rouhání
Zná slova
Potupy

Oči ďábla
Zaměřené na hříšníky

Ruce satana
Shromažďují jeho hejno
Bledí jezdci na koních
Prohledávají zemi

šeptané zaklínání
Přesvědčení nabývá podoby
Dusící se ruka ťuká
Na žíly ve tvém krku

Jeho povely ve tvých ústech
Výnos na vládu
Pod vědomím moudrosti
Roztáčí spodní proud hněvu

Vsunutá semínka odplaty
Usurpátorovy oči bezmoci
Vyčisti cestu k jeho království
Vábí v oparu

Řekni mi proč
Láska ustupuje
Ve světle
Našich přání

Řekni mé jméno
Ulehči bolesti
Vyčisti dým
V mé hlavě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy