Texty písní Opeth Orchid Under The Weeping Moon

Under The Weeping Moon

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Once again I've cried
Unto the moon
That burning flame
That has guided me
Through all these years
The lake from which you flow

With eyes of fire
Once unlit but now alive
This energy, sparkling
Like a morning star

The morning star

Riding the fires of
The northern gold
I've searched the eye
I laugh under the weeping moon

I am the watcher in the skies
Nor the emeralds know my mark
Glisten to mark their presence
Set the enigma ablaze
Searching...
Finding...

Burn the winter landmarks
That said I was there
Burn the spirit of cold
That travel through my soul
Zase jsem jednou plakal
k měsíci,
který hořel jako oheň,
který mě provázel
všemi těmi lety.
Rybník, ze kterého tečete.

S očima ohně
Kdysi nejasnými, ale teď naživu.
Tato energie, jiskřící
jako ranní hvězda

Ranní hvězda

Čištění ohňů
severského zlata
Hledal jsem oko
Smál jsem se pod plakajícím měsícem.

Jsem přihlížející na nebesích
a ne smaragdy znající můj cíl.
Zářící k cíli jeho přítomnosti.
Stanovená hádanka v ohni..
Hledající....
Nalézající...

Hoří zimní mezník,
který říkal, že jsem tu byl.
Hoří duch chladu,
který cestuje mojí duší.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy