Texty písní Opeth Still Life Godhead's Lament

Godhead's Lament

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Marauder
Staining the soil, Midst of stillness
Beloved fraternity to an end
Red eyes probe the scene
All the same
Stilted for the beholder
Depravity from the core
Handcarved death in stoneladen aisles

I hide the scars from my past
Yet they sense my (mute) dirge
This is when it all falls apart
White hands grasping for straws

Sly smile, Poisoned glare behind
Undisguised manmade nova
Mute cry, Don't dare to tread
Searing beams tracking you down

Adoring what never has been
Some will bring with them all they have seen

Searching my way to perplexion
The gleam of her eyes
In that moment she knew

Thought I could not leave this place
On this imminent day
As I've reached the final dawn
To what's gone astray
What would they care if I did stay
No-one would know
What would they care if I did stay
No-one should know

Thought I could not leave this place
On this imminent day
As I've reached the final dawn
To what's gone astray
What would they care if I did stay
No-one would know
What would they care if I did stay
No-one should know

Still brooding, Soothing clam
That rigid, Twisted face
Blank godhead, Tear my name
Lost virtue, Frantic lust

Sly smile, Poisoned glare behind
Undisguised manmade nova
Mute cry, Don't dare to tread
Searing beams tracking you down

Adoring what never has been
Some will bring with them all they have seen

Searching my way to perplexion
In crumbling faith I saw her
Bearing her pain in the wilderness
The gleam of her eyes
In that moment she knew
Nájezdník
Mořící půdu, Střed stálosti
Milované bratrstvo až do konce
Rudé oči zkoumají scenérii
Všechno stejné
Afektovaný na pozorovatele
Zpustlost z jádra
Ručně vyřezaná smrt v kamenem obložené uličce,
Skrývám jizvy minulosti
Přesto cítí můj (tichý) žlozpěv
To je kdy se to všechno rozpadne
Bílé ruce svírají stébla

Lstivý úsměv, Jedovatá záře v zádech
Zezahalená člověkem vytvořená nova
Tichý nářek, Neodvažuje se kráčet
Pronásleduje tě zžíhavý paprsek

Obdivuješ co nikdy nebylo
Někteří si s sebou vezmou vše co viděli

Hledám si cestu k perplexi
Záře jeích očí
V ten okamžik věděla

Myslel jsem že nemohu opustit toto místo
V ten den
Jak jsem dosáhl posledního úsvitu
Toho co sešlo na zcestí
Co by je zajímalo kdybych zůstal
Nikdo by to nevěděl
Co by je zajímalo kdybych zůstal
Nikdo to neměl vědět

Myslel jsem že nemohu opustit toto místo
V ten den
Jak jsem dosáhl posledního úsvitu
Toho co sešlo na zcestí
Co by je zajímalo kdybych zůstal
Nikdo by to nevěděl
Co by je zajímalo kdybych zůstal
Nikdo to neměl vědět

Stále zadumaný, Konejšivý
Ten přísný, zvrácený obličej
Prázdná boží hlava, Roztrhala mé jméno
Ztracená ctnost, Šilený chtíč

Lstivý úsměv, Jedovatá záře v zádech
Zezahalená člověkem vytvořená nova
Tichý nářek, Neodvažuje se kráčet
Pronásleduje tě zžíhavý paprsek

Obdivuješ co nikdy nebylo
Někteří si s sebou vezmou vše co viděli

Hledám svou cestu k perplexi
V drobící se víře jsem ji uviděl
Nosím divočinou její bolest
Lesk v jejích očích
V ten moment věděla
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy