Texty písní Opeth Watershed Hessian Peel

Hessian Peel

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Will their children cry
When their mother dies
And in the autumn of their lives
Will they feel the same?

"I see you
My sweet Satan
Come back tonight
Out of the courtyard"

Her longing for me
Comin' down like hail
Why did you leave me?

Come here inside
And tell me how
How in my final days
I've found her out

The light comes on
The signal for us to end our lives
You wait beneath the white sheets and you wait forever

The night comes on
Your weakness starting to erase all your lies
So I left you alone
We all left you alone


"They'll lock all your reasons why"

Lock the children away from harm
They'll lock all your reason why
Seeking tenderness with a dagger
Skin is blocked by the years of trial

You felt abandoned in the fog of flesh
Sitting in place from the dead
Awaiting the face of the moon to ascend
You follow the siren in your head

In your head
Budou jejich děti plakat
Když jejich matky zemřou
A v podzimu jejich života
Budou cítit se stejně?

"Vidím tě
Sladý Satane
Vrať se dnes
Z nádvoří"

Touží po mě
Přichází jako vítání
Proč jsi mě opustila?

Pojď sem dovnitř
A pověz mi jak
Jak v mých posledních dnech
Jsem si mohl uvědomit

Světla se blíží
Signály konců našeho života
Čekáš mezi bílým štítem a čekáš navždy

Noc přichází
Tvá slabost začíná vymazávat tvé lži
Tak nechávám tě o samotě
Všichni jsme tě nechali o samotě


"Uzamkli všechny důvody proč"

Zamkni děti v zimě
Uzamkli všechny důvody proč
Hledají něžnost s dýkou
Kůže brání rokům zkoušek

Cítíš se opuště v mlze těla
Sedíš na místě pro mrtvé
Čekáš na tvář měsíce, jež vystoupá
Následuješ sirény v tvé hlavě

V tvé hlavě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy