Texty písní Opeth Watershed The Lotus Eater

The Lotus Eater

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The liquid is in your throat
For hopeless delight

After all you fell in love with death,
Life has aborted.
All you've had and all you became,
The night is calling, you pray forth.

The barren waste is your land
Your crops, they were sown to die

The skin is a mirror
The eyes hollow with ignorance
Health runs from your lips
Sucked in and safe in a world of sleep

All those years caring for a liar
A benefit road that is winding higher
You're a moth too close to the fire

You are stuck in a route of confusion
Changing and waiting and seeking the truth of it all

Fleeing your sorrows
Pushing your spirit away

Sick of the weakness of the psyche
A whisper from the heart of evil luring them all into despair
Resenting the goods of a savior

And cries out
For the restless will also die

A selection culled from the damned, drawing a lifeline of one
A friend died in your room and sought the birth of a follower

O brother, you are a killer and you target yourself
I wish you'd never come back for us to see the beckoning end

And the pride of a mother brought flaws in a mother's son
And the love from a father was used by a father's son

Overheard us talking in a smoke of lost hope
The language of a parting so clear and so true
Overheard us talking
V krku máš tekutinu
Pro beznadějný půvab

Po všem ses zamiloval do smrti
Život se nezdařil.
Vše, co jsi měl a vše, čím jsi se stal
Noc volá, modli se.

Pusto je ve tvé zemi
Tvá sklizeň, zasadili, aby zemřeli

Kůže je zrcadlem
Oči prázdné s lhostejností
Zdraví teče z tvých rtů
Vysáté a v bezpečí ve světě spánku

Celé ty roky starání se o lháře
Cesta výdělku, jež stoupá výš
Jsi mol příliš blízko ohně

Jsi zaseknutý v ecstě zmatení
Měníš se a čekáš a hledáš pravdu

Vypouštíš svůj smutek
Odhazuješ svou duši

Chorý ze slabosti
Šepot ze srdce ďábla, ukrýváš je v zoufalství
Nelibost dobrých zachránců

A křičet
Pro bezesné taky umíráme

Výběr vybrán prokletými, topící čísi život
Přítel zemřel v tvém pokoji a spatřil zrod nadcházejícího

Ach, bratře, jsi vrahem a označil ses
Přál bych si, aby ses nikdy nevrátil, abys nikdy nespatřil ten konec

A hrdost matky přinese vady matčinému synu
A láska od hotce byla využita otcovým synem

Nad námi mluví v dýmu ztracené naděje
Jazyk rozloučení tak jasný a pravdivý
Nad námi mluví
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy