Texty písní Otep Sevas Tra Possession

Possession

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

spirits, spirits
come, come

sing to me my muses
lost in hot cyclops anarchy
possession
invention
blood, blood
spirits, spirits
sprits, spirits
come, come
where will these visions lead?
how far dare i go?
where will this song take me?
into the deep unknown

spirits, spirits
come, come

all the prophets and the gods came prepared for this
so we dined on the vine of the mind in pairs
preaching werewolf prayers on our nightly flight
gestating all we ate in the pale moonlight
feel the urge of the power surge -- ignite the soul
bringing kingdoms under siege with the words that i control
got an arsenal, ganja blunts and such
only love can set me free from this Patriarchal clutch
speaking testaments in our secret dialogue
while the drones begin to feast on the feces of the hog
take a walk in the wilderness of your mind
before your soul decides to die and leaves infinity behind

possession, invention
invite discovery
surrender to pleasure
lost in ecstasy
survive
alive....you are my enemy
you die for lies, slaves to misery

down on the battleground laying waste to competition
i'm collecting intellects and exhaling solar systems
i decree mutiny
it's revolution US against the patriarchy
the assembler of souls, full of knowledge untold
while i'm spinning webs of wisdom prophecies unfold
into attack mode to decipher the code
of Babylon's terror spawn - tyranny reloads
into the mental stasis - apathy erases
urgency of rage and it's fightening little places
prepare for warfare
the afterbirth of knowledge is america's nightmare
yeah

possession, invention
invite discovery
surrender to pleasure
lost in ecstasy
survive
alive, you are my enemy
you die for lies, slave to misery

sometimes i sit and ask myself what have i become?
what have i become?
what... have i become?
what... have i become?
what... have i become?
what have i become?
something's taking over me
something's taking over me
something's taking over me
something's taking over me

paint your face with the blood of the weak
self sacrifice everyone you meet
scream at demons in my veins
voices of the dead nurturing my pain
i survive, i'm alive
i spread the fever to watch you burn
killed your leaders to help you learn
i survive, i'm alive {lie}
duchové, duchové
přijďte, přijďte

zazpívejte mi, mé múzy
ztraceny v horkých kyklopech anarchie
posedlosti
vynálezů
krev, krev
duchové, duchové
duchové, duchové
přijďte, přijďte
kam vedou tyhle vize?
jak daleko odvážím se jít?
kam mě zavede tahle píseň?
hluboko do neznáma

duchové, duchové
přijďte, přijďte

všechny proroctví a bohové nás na to připravovali
tak jsme večeřeli víno mysli v párech
kázali vlkodlačí modlitby za nočního letu
nosili v hlavě vše, co pozřeli jsme za bledého měsíčního světla
cítila tíhu příboje síly -- vzplanuli duši
přinášeli království pod obléháním se slovy, jež kontroluji
máme arzenál, typé nože a tak
je láska mě osvobodí z těch patriarchálních pout
zatímco trubci začínají se krmi na výměšcích skotu
projdeme se divočinou tvé mysli
než tvá duše rozhodne se zemřít a nechá věčnost za sebou

posedlost, vynálazy
pozvat objevy
podlehnout potěšení
ztratit se v extázi
přežít
naživu.. jsi mým nepřítelem
zemřeš pro lži, otrok utrpení

na bojišti leží zbytky boje
sbírám intelekty a vydechuji solární systémy
nařizuji vzpouru
je to revoluce, MY proti patriarchii
sestavitel duší, pln znalostí nevypovězených
zatímco spřádám sítě vědomostí, proroctví nenalezených
do útočné pozice k rozluštění kódu
v Babylonu teror zplozen - tyranie se dobývá
do mentálních stavů - apatie stoupá
lék na zuřivost a boj o malé místa
příprava na válku
pozdní zrod vědomostí je americkou noční můrou
yeah

posedlost, vynálazy
pozvat objevy
podlehnout potěšení
ztratit se v extázi
přežít
naživu.. jsi mým nepřítelem
zemřeš pro lži, otrok utrpení

někdy sedím a ptám se, čím jsem se stala?
čím jsem se stala?
čím... jsem se stala?
čím... jsem se stala?
čím... jsem se stala?
čím jsem se stala?
něco mě ovládá
něco mě ovládá
něco mě ovládá
něco mě ovládá

namaluj si obličej krví slabých
sebe obětování každého, koho potkáš
křik na démony v mých žilách
hlasy mrtvých pečujících o mou bolest
přežiju, jsem naživu
spřádám horečnatost, sleduji tě hořet
zabila jsem tvé lídry, abych tě poučila
přežiju, jsem naživu (lež)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy