Texty písní Otep Sevas Tra Thots

Thots

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

nothings changed
the senates still corrupt
and the emporer remains insane

and everyday
is a new strain of slaughter

supply lines are less protected
evil on all sides

I can smell the death on your flesh
-- creeping in

trapped within the twisting fingers of fear
and all i see is you
and all i see is you

that face
those eyes
burning like leprosy

i can see u there
poisoning the air

prostituting Nationalism

and i want to attack
to rip out your heart and lay your flat on your back

and vomit a world of agony and truth
into your throbbing illness of memory

... and hate guides our way
... and hate guides our way

I long for the icy slap of a belt across my back
for the acceptance of death and blind cave war

the giving sleep of depression
the sweet elucidation of savage, meaningless aggression

chiseled in the meaty forearms of Mother Jupiter and his slave disciples

in the harem tents - outside
just beyond the edges - i ride

a cycloptic mirror in the fires of imagination

feeding my disease
a river of plagues

I need something to remind me I am still sinning
that pain in important
that words matter
that healing in possible

that eye am not alone ... in this

- guard the houses
- triple the watch
- maidens, dig up your sorcery
- sirens, sharpen your rocks

... you will eat my pain again

whatever you need
whatever you need
whatever you need

unite messiah ME
nic se nezměnilo
senáty jsou stále zkorumpovány
a obchodníci jsou stále stejní

a každý den
je nový kmen vrahů

státní hranice jsou méně chráněny
zlo na všech stranách

cítím smrt tvého těla
-- vkrádajícího se

lapeného mezi zvrácenými pařáty strachu
a vše, co vidím jsi ty
a vše, co vidím jsi ty

ty obličeje
ty oči
hoří jako lepra

vidím tě tam
jed ve vzduchu

prostituce nacionalizmu

a chci zaútočit
vyrvat ti srdce a hodit s tebou o zem

a vyzvracet svět agónie a pravdy
do tepu choroby vzpomínky

... a nenávist stráží naši cestu
... a nenávist stráží naši cestu

toužím po ledové facce, pásem do zad
po přijetí smrti a slepé jeskynní válce

darovat spánek deprese
sladké osvětlení odporu, nesmyslná agrese

sekat do těl, trhat ruce Matce Jupiteru a
jeho otrokům

ve stanech harémů - venku
jen za hranice - jedu

kyklopské zrcadlo v ohni představivosti

krmím svou nákazu
řeku viny

potřebuju, by mi někdo připomněl, že stále hřeším
že bolest je důležitá
že slova něco znamenají
že vyléčit se je možné

že nejsem sama... tady

- strážit domy
- trojitá stráž
- panny, vyhrabat z magie
- sirény, naostřete si kameny

... opět sníš mou bolest

cokoli potřebuješ
cokoli potřebuješ
cokoli potřebuješ

spoj posla VE MNĚ
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy