Texty písní Otep Smash The Control Machine Numb And Dumb

Numb And Dumb

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm tired of being tired
Sick of being sick

I'm tired of being tired
Sick of being sick

Erase & escape
The meathooks of reality

Erase & escape
The meathooks of reality

Lock the door
Load your guns
& pray for nothing !

(I don't care, I don't care
I don't care, I don't care)

And daddy's shooting smack
And mama's smoking crack
And teacher is a sex addict
And preacher has a porn habit
And sister's such a whore
And my life is a bore

.take your vitamins
.whiten your teeth
.comb your hair
.know when to speak

They say jesus was a masochist
But maybe they said, pacifist...

Sweet goddess of narcotics
On my knees I pray
Just give me one more dose
& make it all go away

Make me completely numb & dumb

(Watch your tone, obey the law,
Know when to bend, believe in god)

I took his wife into my mouth
Like a slice of wedding cake
I went back for extra helpings
& then I clean my plate

Still covered in her yolk
The wet drug of my addiction
I'm nature's little criminal
A selfish crucifixion

Of sweet scarecrow in the sky
You have all the answers
But we will never die

Sweet goddess of narcotics
On my knees I pray
Just give me one more dose
& make it all go away

Make me completely
Numb & dumb

I ran out the front door
The devil's at the backdoor
Whispering to the sea

& above
A black feathered sun
Drunk on teenage meat

I don't care,
I don't care
I don't care,
I don't care

Make me completely numb & dumb
Som unavená z toho, že som unavená
chorá z toho, že som chorá

Som unavená z toho, že som unavená
chorá z toho, že som chorá

Zmazať a uniknúť
tupej realite

Zmazať a uniknúť
tupej realite

Zamknite dvere
Nabite si zbrane
Modlite sa za nič!

/je mi to jedno, je mi to jedno,
je mi to jedno, je mi to jedno/

A otec strelil facku
mama strelila crack
ucitel je sexualne zavisly
kazateľ fičí na porne
sestra je prostá šlapka
a môj život je nuda

Daj si svoje vitamíny
vybiel si zuby
očes si vlasy
vedz kedy máš hovoriť

Vravia že ježiš bol masochista
ale možno vravia...pacifista

Oh sladká bohyňa narkotík
modlím sa na kolenách
daj mi ešte jednu plechovku
a zbav ma toho všetkého

Sprav ma kompletne meravou a nemou!

(Sleduj si svoj tón, drž sa pravidiel
vedz kedy zahnúť, ver v boha)

Vložila som si jeho ženu do úst
ako kúsom svadobného koláča
vrátila som sa pre extra porciu
a potom vyčistila tanier

Stále obalená v jej žĺtku
vo vlhkej drogovej závislosti
som malá kriminálnička prírody
sebecké ukrižovanie

Oh sladké strašidlo na nebi
ty máš všetky odpovede, ale
my nikdy nechceme umrieť

Oh sladká bohyňa narkotík
modlím sa na kolenách
daj mi ešte jednu plechovku
a zbav ma toho všetkého

Sprav ma kompletne
meravou a nemou!

Bežala som k zadnému vchodu
s diablom v pätách
šepkajúc k moru

A hore...
čierne operené slnko
opité teenagerským mäsom

/je mi to jedno,
je mi to jedno,
je mi to jedno,
je mi to jedno/

Sprav ma kompletne meravou a nemou!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy