Texty písní Otep Smash The Control Machine Sweet Tooth

Sweet Tooth

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

(I swear
By my sin-loving soul

I can taste your sins
All over me)

I see broken angels
With splintered halos

I'm the serpent
Swallowed by the sun

My gentle obsession with
Corrupt nutrition

I can taste the madness
Dripping from my tongue

Between the spaces to
Scratch the itch

My sins of excess
Prove to me that I exist

My lips drip
Secrets of the flesh

They fold into a blade
And beg "make me wet"

I can't help myself
SWEET TOOTH

Seduced by my obsession
I'll build my own religion
So I can taste the secret places
That set you on fire

(You are my favorite)
Most dangerous
Fascination)

Tempt me devil
Teach me what you think I need

Her fingers are Caesar
Slowly conquering me

We move like Buddhas
Twisted in a silent scream

Our souls explode
& merge with the Shiva frequency

The meat is sweet
Is it love ? or is it lies ?

To burn in the heat
Of the fire in her eyes

My lips drip
A soft song of love and flesh

That folds into a blade
And beg "make me wet"

I can't help myself
SWEET TOOTH

Seduced by my obsession
I'll build my own religion
So I can taste the secret places
That set you on fire

Tempt me
Teach me
Feed me
Heal me

I feel like being bad

The tyrant of my desire
A blushing rosebud begging to be plucked

I feel like being ....

Inside you baby
It was an atomic testing site

Explosive, corrosive
But oh, what a delight

They say the body's a temple
& desires a sacrifice

Devils speak, angels weep
For my SACRED APPETITES

Seduced by my obsession
I'll build my own religion
So I can taste the secret places
That set you on fire

Explosive, corrosive
But oh, what a delight

Devils speak, angels weep
For my sweet tooth's sacrifice

...take my temperature baby
This is what you taste like

When our souls collide
I can conquer everything
That defeats me in life

Feed me
Eat me
Drink me

Promise I'll never be bored
And I'll be yours tonight

THIS IS WHAT YOU TASTE LIKE
THIS IS WHAT YOU TASTE LIKE
THIS IS WHAT YOU TASTE LIKE
(Přísahám
Na mou hříchy milující duši

Mohu ochutnat tvé hříchy
Vše proti mě)

Vidím zlámané anděly
S roztříštěnýma svatozářema

Jsem pokušitel
Pohlcen sluncem

Má jemná posedlost
Zkaženou výživou

Mohu ochutnat šílenství
Odkapávající z mého jazyka

Mezi místy
Škrábat si zranění

Mé hříchy excesů
Dokazují mi, že existuji

Z mých rtů odkapávají
Tajemství těl

Zabalili se do břitvy
A prosili "ovlhči mě"

Nemohu si pomoci
SLADKÁ CHUŤ

Pokoušena svou posedostí
Postavila jsem si vlastní vládu
Tak mohu ochutnat tajná místa
Co tě zapalují

(Jsi můj oblíbenec
Nejnebezpečnější
Fascinující)

Pokoušej mě, ďáble
Uč mě co myslíš si, že potřebuji

Její prsty jsou diktátorem
Pomalu mě porážejí

Hýbeme se jako Budhové
Zvráceni v tichém křiku

Naše duše explodují
A spojují se se Shivinou frekvencí

Maso je sladké
Je to láska? Nebo jsou to lži?

Hořet v horku
V ohni jejích očí

Z mých rtů kape
Píseň lásky a těla

Co zabalila se do břitvy
A prosili "ovlhči mě"

Nemohu si pomoci
SLADKÁ CHUŤ

Pokoušena svou posedostí
Postavila jsem si vlastní vládu
Tak mohu ochutnat tajná místa
Co tě zapalují

Pokoušej mě
Uč mě
Krm mě
Léč mě

Cítím se být zlá

Tyrant mé touhy
Červenající poupě začíná se otevírat

Cítím se být...

Uvnitř tebe, zlato
Byla to atomická síť testování

Výbušná, korozivní
Však ach, jaká rozkoš

Říkají, že tělo je chrámem
a touhami a oběťmi

Ďábel mluví, andělé pláčou
Pro mé SVATÉ CHUTĚ

Pokoušena svou posedostí
Postavila jsem si vlastní vládu
Tak mohu ochutnat tajná místa
Co tě zapalují

Výbušná, korozivní
Však ach, jaká rozkoš

Ďábel mluví, andělé pláčou
Pro mou oběť sladké chuti

... zkus mou teplotu, zlato
Tak chutnáš

Když se naše duše srazí
Porazím cokoli
Co srazilo mě v životě

Nakrm mě
Sněz mě
Vypij mě

Slib, že nikdy mě to neomrzí
A já budu dnes tvou

Tak takhle chutnáš
Tak takhle chutnáš
Tak takhle chutnáš
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy