Texty písní Otep Smash The Control Machine Ur A Wmn Now

Ur A Wmn Now

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Stars litter the sky
The moon is shining high

This soft, September night
Two lovers creep out of sight

A maiden dressed in white
With copper hair

Restless for adventure
She don't care

That the wolf is in disguise
She's been ensnared

He got the devil in his eyes
& stylish flair

He shoves her to the ground
Her soul begins to drown

A sky full of eyes where the stars should be
A sky full of eyes watching silently

You're a woman now
You've become a women now

The weight of the cradle has broken the bough
You've become a woman now

Mama woke me up at dawn
She helped me get my best dress on

She braided flowers in my hair
So sweet was the summer air

I'm to meet my groom down by the sea
A perfect stranger to correct me

The judges arrive in pairs of 3
Don't be scared, just relax & breathe

Good girls hold real still
Surrender your free will

They cracked the crown
To pluck the pearl

Here, on the jagged edge
Of the world

You're a woman now
You've become a woman now

The weight of the cradle has broken the bough
You've become a woman now

Standing on the welfare line
My daughter clinging to my side

I see the faith in her eyes
I whisper, baby we will be fine

I'll get a good job
& we'll find a new place

I'll work real hard
& we'll make our escape

I promise you I will get us through
Together we will bloom

You're a woman now
You've become a woman now

The weight of the cradle has broken the bough
You've become a woman now

You're a woman now
You're a woman now
You're a woman now
Hvězdy třpytí se na obloze
Měsíc svítí vysoko

Tahle jemná, záříjová noc
Dva milenci plíží se z dohledu

Panna oděna v bílé
S měděnými vlasy

Dychtící po dobrodružství
Nestará se

Vlk je zhnusený
Byla lapena

Má v očích ďábla
A vkusný cit

Strká ji k zemi
Její duše začíná se topit

Obloha plná očí, kde hvězdy by měly být
Obloha plná očí sledujících tiše

Nyní jsi žena
Nyní stala ses ženou

Tíha kolébky prolomila větev
Nyní stala ses ženou

Maminka probudila mě za úsvitu
Pomohla mi obléci si nejhezčí šaty

Do vlasů zapletla mi květiny
Tak sladký byl letní vzduch

Jdu setkat se se svým ženichem u moře
Perfektním cizincem, jež mě napraví

Soudce přijíždí ve třech párech
Neboj se, jen v klidu a dýchej

Hodné holky všechno vydrží
Podlehni své svobodné vůli

Zlomili korunu
Aby vytrhli perlu

Zde, na ostré hraně
Světa

Nyní jsi žena
Nyní stala ses ženou

Tíha kolébky prolomila větev
Nyní stala ses ženou

Stojím za zdárné straně
Má dcera houpe se mi po boku

Vidím osud v jejích očích
Šeptám, drahoušku, budeme v pořádku

Najdu práci
A najdeme nový domov

Budu pracovat velmi tvrdě
A utečeme

Slibuji, že se odtud dostaneme
Spolu vykveteme

Nyní jsi žena
Nyní stala ses ženou

Tíha kolébky prolomila větev
Nyní stala ses ženou

Nyní jsi žena
Nyní jsi žena
Nyní jsi žena
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy