Texty písní Owl City All Things Bright and Beautiful Alligator Sky

Alligator Sky

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Where was I when the rockets came to life?
And carried you away into the Alligator Sky?
Even though I'll never know what's up ahead,
I'm never letting go, I'm never letting go!

Remember to breathe,
because it'll take your breath away,
When the engines cough, and you blast off.
Ignite the night with a firecracker flash.

Remember to live,
'cause you're gonna be thrilled to death,
When the stars collide and your eyes grow wide.
Take it in with your breath against the glass.

Remember to dream,
because it's gonna be a starry night,
Over every town, if you look down.
So harmonize with the singing satellites.

Remember to scream,
because you're gonna be lost for words,
When the sparks erupt and they light you up.
Dip your toes in the galaxy 'cause it's yours to explore tonight.

Where was I when the rockets came to life?
And carried you away into the Alligator Sky?
Even though I'll never know what's up ahead,
I'm never letting go, I'm never letting go!

Rollercoaster through the atmosphere,
I'm drowning in this starry serenade,
We're ecstasy because cavalier,
My imagination's taking me away.
Reverie whisper in my ear,
I'm scared to death that I'll never be afraid,
Rollercoaster through the atmosphere,
My imagination's taking me away.

Let's hear it for the Universe,
Where it never hurts,
Diving in head-first.
Take a taste of the melting Milky Way.

And remember to laugh
'cause you're living in a crazy world,
Where you'll never guess what could happen next.
Give the outer limits my regards as you float to fly away.

Where was I when the rockets came to life?
And carried you away into the Alligator Sky?
Even though I'll never know what's up ahead,
I'm never letting go, I'm never letting go!

Where was I when the rockets came to life?
And carried you away into the Alligator Sky?
Even though I'll never know what's up ahead,
I'm never letting go, I'm never letting go!

The Alligator Sky,
The Alligator Sky,
The Alligator Sky.
Kde jsem byl když rakety ožily?
A vzaly tě pryč, do krodýlých nebes.
I když nikdy nebudu vědět co je nademnou,
nikdy neopustím, nikdy neopustím.

Zpamatuj si, jak se dýchá,
protože ti to vezme dech,
když motor "zakašle" a ty odletíš.
Rozsviť noc zábleskem z petardy.

Zapamatuj si, jak žije,
protože budeš nadšená k smrti,
když se hvězdy srazí a tvoje oči se zvětší.

Zapamatuj si, jak se sní,
protože tohle bude hvězdná noc,
přes každé město, když se podíváš dolů.
Takže se slaď se spívajícími satelity.

Zapamatuj si, jak se křičí,
protože ztratíš slova
až jiskry vybouchnou a zapálí tě.
Ponoř svoje prsty u nohou do galaxie, protože dneska je tvoje k prozkoumání.

Kde jsem byl když rakety ožily?
A vzaly tě pryč, do krodýlých nebes.
I když nikdy nebudu vědět co je nademnou,
nikdy neopouštím, nikdy nikdy neopouštím.

Horská dráha přes atmosféru,
topím se v této hvězdné serenádě,
jsme nadšeni stát se kavalíry.
Představivost mě bere pryč.

Snění mi šeptá do ucha,
k smrti se bojím, že se nikdy nebudu bát.
Horská dráha přes atmosféru,
představivost mě bere pryč.

Poslechněme si to pro vesmír,
kde nikdy nebolí
potápět se hlavou napřed.
Ochutnej tající mléčnou dráhu.

A zapamatuj si, jak se smát,
protože žijeme v šíleném světě,
kde nikdy nevíš, co dalšího se stane.
Dej vněším hranicím mé požehnání, protože se vznášíš, abys odletěla.

Kde jsem byl když rakety ožily?
A vzaly tě pryč, do krodýlých nebes.
I když nikdy nebudu vědět co je nademnou,
nikdy neopustím, nikdy neopustím.

Kde jsem byl když rakety ožily?
A vzaly tě pryč, do krodýlých nebes.
I když nikdy nebudu vědět co je nademnou,
nikdy neopustím, nikdy neopustím.

Kokodýlí nebesa(3x)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy