Texty písní Owl City Maybe I'm Dreaming On the Wing

On the Wing

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Breathe and I’ll carry you away into the velvet sky
And we’ll stir the stars around
And watch them fall away into the Hudson Bay
And plummet out of sight and sound
The open summer breeze will sweep you through the hills
Where I live in the alpine heights
Below the Northern Lights, I spend my coldest nights
Alone, awake and thinking of...the weekend we were in love

Home among these mountain tops can be so awfully dull
A thousand miles from the tide
But photos on the walls of New York shopping malls
Distract me so I stay inside
I wish the rockets stayed over the promenade
Cuz I would make a hook and eye
And fish them from the sky, my darling, she and I
We’re hanging on so take us high
To sing the world goodbye:

I am floating away
Lost in a silent ballet
I’m dreaming you’re out in the blue and I am right beside you
Awake to take in the view
Late nights and early parades
Still photos and noisy arcades
My darling, we’re both on the wing, look down and keep on singing!
And we can go anywhere

Are you there?
Are you there, or are you just a decoy dream in my head?
Am I home or am I simply tumbling all alone?
Dýchej a já tě odnesu k sametové obloze,
budeme míchat hvězdy okolo
a sledovat je jak padají do Hudsonova zálivu.
Klesnou z dohledu a doslechu.
Otevřený letní vánek tě dostane přes kopce,
kde žiji v alpských výškách.
Pod polární záři, trávím nejchladnější noci -
sám, vzhůru a přemýšlející o...
víkendu kdy jsme se milovali.

Domov mezi těmito vrcholky hor může být tak hrozně nudný.
Tisíce mil od přílivu,
ale fotky na zdi Newyorských nákupních center
mě rozptylují, takže zůstanu uvnitř.
Přál bych si, aby rakety zůstali nad promenádou,
protože bych chtěl udělat háček a očko
a chytat je z oblohy, miláčku, ona a já.
My se držíme, tak nás vezměte výš.
Abychom světu zazpívali na rozloučenou:

Vznáším se pryč,
ztracen v tichém baletu.
Sním, že jsi v modrém a já jsem hned vedle tebe.
Být vzhůru a spatřit
pozdní noci a časné přehlídky.
Fotografie a hlučné pasáže.
Miláčku, oba jsme na křídle, podívej se dolů, zpívej dál a můžeme jít kamkoliv.

Jsi tam?
Jsi tam, nebo jsi jenom nějaký lákavý sen v mé hlavě?
Jsem doma, nebo prostě padám úplně sám?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy