Texty písní Owl City Garden Party

Garden Party

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I went to a garden party to reminisce with my old friends
A chance to share old memories and play our songs again
When I got to the garden party, they all knew my name
But no one recognized me, I didn’t look the same

But it’s all right now, I learned my lesson well
You see, you can’t please everyone so you gotta please yourself

People came from miles around and everyone was there
Yoko brought her walrus, there was magic in the air
And over in the corner, much to my surprise
Mr. Hughes hid in Dylan’s shoes, wearing his disguise

But it’s all right now, I learned my lesson well
You see, you can’t please everyone so you gotta please yourself

I played them all the old songs, I thought that’s why they came
But no one heard the music, we didn’t look the same
I said hello to Mary Lou, she belongs to me
And when I sang a song about a Honky Tonk, it was time to leave

But it’s all right now, I learned my lesson well
You see, you can’t please everyone so you gotta please yourself

Someone opened up a closet door and out stepped Johnny B. Good
Playing guitar like ringing a bell and looking like he should
If you gotta play at garden parties, I wish you a lot of luck
But if memories were all I sang, I’d rather drive a truck

But it’s all right now, I learned my lesson well
You see, you can’t please everyone so you gotta please yourself
You see, you can’t please everyone so you gotta please yourself

You can’t please everyone so you gotta please yourself
Šel jsem na zahradní párty vzpomínat s mými starými přáteli
Šance sdílet staré vzpomínky a hrát znovu naše písničky
Když jsem se dostal na zahradní párty, všichni znali mé jméno
Ale nikdo mě nepoznal, nevypadal jsem stejně

Ale je to všechno v pořádku, naučil jsem se moji lekci dobře
Vidíte, nemůžete potěšit každého, takže se musíte potěšit sami

Lidé přišli z dalekého okolí a byli tam všichni
Yoko (Ono) přinesla mrože (John Lennon), bylo tam kouzlo ve vzduchu
A v rohu, k mému překvapení
Pan Hughes skryt v botách (Boba) Dylana, na sobě převlek

Ale je to všechno v pořádku, naučil jsem se moji lekci dobře
Vidíte, nemůžete potěšit každého, takže se musíte potěšit sami

Hrál jsem jim všechny ty staré písničky, myslel jsem si, že je to důvod, proč přišli
Ale nikdo neslyšel hudbu, nevypadali jsme stejně
Řekl jsem ahoj Mary Lou, ona patří ke mně
A když jsem zpíval píseň o Honky Tonk, byl čas odejít

Ale je to všechno v pořádku, naučil jsem se moji lekci dobře
Vidíte, nemůžete potěšit každého, takže se musíte potěšit sami

Někdo otevřel dveře šatny a ven vystoupil Johnny B. Good
Hrál na kytaru jako když zvoní zvonek a vypadal jak by měl
Pokud musíte hrát na zahradních párty, přeji vám hodně štěstí
Ale pokud vzpomínky byly všechno, co jsem zpíval, raději bych řídil kamion

Ale je to všechno v pořádku, naučil jsem se moji lekci dobře
Vidíte, nemůžete potěšit každého, takže se musíte potěšit sami
Vidíte, nemůžete potěšit každého, takže se musíte potěšit sami

Nemůžete potěšit každého, takže se musíte potěšit sami
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy