Texty písní Owl City How Deep The Fathers Love cover by Adam Young

How Deep The Fathers Love cover by Adam Young

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

How deep the Father's love for us
How vast beyond all measure
That He should give His only Son
To make a wretch His treasure

How great the pain of searing loss,
The Father turns His face away
As wounds which mar the chosen One
Bring many sons to glory

Behold the Man upon a cross,
My sin upon His shoulders
Ashamed I hear my barking voice
Call out among the scoffers

It was my sin that held Him there
Until it was accomplished
His dying breath has brought me life
I know that it is finished

I will not boast in anything
No gifts, no power, no wisdom
But I will boast in Jesus Christ
His death and resurrection

Why should I gain from His reward?
I cannot give an answer
But this I know with all my heart
His wounds have paid my ransom

But this I know with all my heart
His wounds have paid my ransom.
Jak hluboká je Otcova láska k nám
Jak rozsáhlá přes všechna měřítka
Kterou on by měl dát svému jedinému Synovi
Aby vytvořil jeho poklad

Jak velká bolest spalující ztráty
Otec odvrací svou tvář
Jak rány, které zničily vyvoleného
přivádí mnoho synů ke slávě

Uzřít muže na kříži
Můj hřích na jeho ramenech
Zahanbeně slyším svůj štěkající hlas
Volat mezi posměvači

Byl to můj hřích co ho tam drželo
Dokud nebylo dokonáno
Jeho umírající dech mi dal život
Já vím, že je dokonáno.

Nebudu se ničím chlubit
Žádné dárky, žádná síla, žádná moudrost
Ale budu se chlubit v Ježíši Kristu
Jeho smrtí a vzkříšením

Proč bych měl těžit z jeho odměny?
To nemůžu vysvětlit
Ale co vím celým mým srdcem
Jeho rány zaplatily mé výkupné

Ale co vím celým mým srdcem
Jeho rány zaplatily mé výkupné.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy