Texty písní Owl City Paper Tigers

Paper Tigers

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Well I’ve been huddled up alone
By the fire even though
I’m not exactly feeling cold
And I’ve been bundled up for days
Too confused to be amazed
At all the icy water in my veins

Why do I feel so alone?

Yeah I’ve been moving in and out
Of this old split-level house
And I’d just as soon burn the whole place down
‘Cause I quit working lumberyards
To build a mansion out of cards
But I feel thin behind these paper walls

Why do I feel so alone?

‘Cause the angriest bark is always worse than the bite
Like the ache in my chest that my heart didn’t invite
But if the prettiest romance isn’t perfectly right
That makes every love lost just a holiday every night

Well I’ve been painting through the night
In the basement out of sight
Brushing paper tigers black and white
‘Cause come tomorrow afternoon
I’ll fill a helium balloon
And set them free into the baby blue sky

So they won’t have to be alone

‘Cause the angriest bark is always worse than the bite
Like the ache in my chest that my heart didn’t invite
But if the prettiest romance isn’t perfectly right
That makes every love lost just a holiday every night

But when I close these heavy lids after dark
Each sweet dream is a target
And all my shots are so consistently wide of the mark

‘Cause the angriest bark is always worse than the bite
Like the ache in my chest that my heart didn’t invite
But if the prettiest romance isn’t perfectly right
That makes every love lost just a holiday every night

Just a holiday every night
Just a holiday every night
Just a holiday every night

Well I’ve been huddled up alone
By the fire even though
I’m not exactly feeling cold

But how my heartache hit the trail
When a paper tiger tail
Fluttered down, I guess I’ll never know
No já jsem byl schoulený o samotě
a přestože u ohně
Necítím zrovna pocit chladu
A já jsem byl svázaný několik dní
Příliš zmatený abych byl ohromen
Na veškeré ledové vodě v mých žilách

Proč se cítím tak sám?

Jo, já jsem se pohyboval dovnitř a ven
Z tohoto starého dvouúrovňového domu
A nejraději bych brzo nechal shořet celé to místo
Protože jsem přestal pracovat v dřevařství
Abych postavil sídlo jenom z karet
Ale cítím se úzký za těmito papírovými zdmi

Proč se cítím tak sám?

Protože nejrozzlobenější štěkání je vždy horší než kousnutí
Stejně jako bolest v mé hrudi, o kterou si mé srdce neřeklo
Ale pokud nejhezčí romantika není naprosto správná
To dělá každou lásku ztracenou jako dovolenou každý večer

No já jsem maloval přes noc
V suterénu mimo dohled
Natíral papírové tygry černou a bílou
Protože přijde zítra odpoledne
Naplním heliový balonek
A pustím je na světle modrou oblohu

Takže nebudou muset být sami

Protože nejrozzlobenější štěkání je vždy horší než kousnutí
Stejně jako bolest v mé hrudi, o kterou si mé srdce neřeklo
Ale pokud nejhezčí romantika není naprosto správná
To dělá každou lásku ztracenou jako dovolenou každý večer

Ale když zavřu tyto těžká víčka po setmění
Každý sladký sen, je cílem
A všechny moje rány jsou tak stále vzdálené od cíle

Protože nejrozzlobenější štěkání je vždy horší než kousnutí
Stejně jako bolest v mé hrudi, o kterou si mé srdce neřeklo
Ale pokud nejhezčí romantika není naprosto správná
To dělá každou lásku ztracenou jako dovolenou každý večer

Jako dovolenou každý večer
Jako dovolenou každý večer
Jako dovolenou každý večer

No já jsem byl schoulený o samotě
a přestože u ohně
Necítím zrovna pocit chladu

Ale jak můj žal začal cestovat
Když ocas papírového tygra
snesl dolů, myslím, že se to nikdy nedozvím
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy