Texty písní Owl City Tobymac ft. owl city First Noel christmas son..

Tobymac ft. owl city First Noel christmas son..

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Born is the king
The first Noel
The angels did say
was to certain poor shepherds
in fields where they lay
in fields where they
lay keeping their sheep
on a cold winter's night
that was so deep

Born is the king

NOEL

Born is the king of Israel!

NOEL

Born is the king of Israel!

Owl city

They looked up
and saw o star.
Shining in the East
beyond them far
and to the Earth
it gave great light
and so it continued
both day and night

Born is the king

NOEL

Born is the king of Israel!

NOEL

Born is the king of Israel!

The love you shared
oven scared.
Oh,the shepheds
they were so afraid
you flipped it all on
that very first christmas day.
So Imma yell Noel
on the streest
like a newsie
and sing Emmanuel
'til this Earth gotta loseme.


Born is the king

NOEL

Born is the king of Israel!

NOEL

Born is the king of Israel!


NOEL

Born is the king of Israel!

NOEL

Born is the king of Israel!

NOEL

Born!
Narozený je král
První Vánoce
Andělé řekli
Bylo pro některé chudé pastýře
Na polích, kde oni leží
Na polích, kde oni leží
Vedou své ovce
v studenou zimní noc
to bylo tak hluboké

Narozený je král

VÁNOCE

Narozený je král Israele!

VÁNOCE

Narozený je král Israele!

Owl city:

Oni vyhledali
a viděli hvězdu.
Zářící na východě
za nimy daleko
a na Zemi
to dávalo skvělé světlo
a tak to pokračovalo
oba dny a noci

Narozený je král

VÁNOCE

Narozený je král Israele!

VÁNOCE

Narozený je král Israele!

Láska, kterou jsi rozdělil
kamna vyděšená
Oh, pastýři
oni se tak báli
ty jsi to všechno převrátil na
pravý první vánoční den.
Tak Imma ječela Vánoce
na ulicích
jako novinku
a zpívá Emmanuel
dokuď mě tato Země nestratí.

Narozený je král

VÁNOCE

Narozený je král Israele!

VÁNOCE

Narozený je král Israele!


VÁNOCE

Narozený je král Israele!

VÁNOCE

Narozený je král Israele!

VÁNOCE

Narozený!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy