Texty písní P.O.D. - Payable on Death Snuff The Punk Every Knee

Every Knee

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Wherefore, God had highly exalted Him and given Him a name
Which is above every name
And at the feet of Jesus every knee shall bow
Of things of heaven, of things of earth and things under this earth
And at the name of Jesus every tongue shall confess that he is King
Under God the father
Christ is king, He is God
Who do you seek, you deny
That in the beginning was the word the word was with God
The word was God, so why do you fight
Which were born, not of blood
Nor of the will flesh, nor of the will of man
But of God the word became flesh
And dwelt among us and we beheld his glory
Full of grace and truth
Who's gonna bow down? Every knee!
Who's gonna confess? Every tongue!
Who's gonna bow down? Every knee!
Who's gonna confess? Every tongue!

Prophets of the past
Claim the son of man would come with their hands lifted up
And their eyes to the sky
They proclaim the name of Jesus Christ
People may ask why, who do you choose to live this life
But they know the truth, for he is the truth, desperate is their life
So what's the use
Here's one for the phunky drummer
Keep the rhythm rolling in your face
I got the bass, without a trace he's going
He's gone and I'm on the microphone and I'm known to get rough
So take some time out my rhyme bro and strut your stuff
Prophets we're four, I show you what's in store
Give praises to my ring so now, can I get an encore?
And keep clapping, keep clapping, keep clapping, keep clapping
Hey, yo what's happening, brothers are getting jacked
When you step to me with that disrespect
I think it's time for us to put you evil butt in check
And if you don't believe me, tell me who is next
And somebody tell the devil, that his match is met
From the word of God so you know it's the truth
And I tell you with power chump, what you gonna do?
I'll make it known again, that we're just spreading the good news
And we'll have you crews saying your Jesus is one smooth dude

Who's gonna bow down? Every knee!
Who's gonna confess? Every tongue!

Wherefore, God had highly exalted Him and given Him a name
Which is above every name, and at the feet of Jesus every knee shall bow
Of things of heaven, of things of earth and things under this earth
And at the name of Jesus every tongue shall confess that he is King
Under God the father
Pročež, Bůh povýšil ho nade vše a dal mu jméno
Který je nad každé jméno
A k nohám Ježíše každé koleno luk
Věcí z nebe, věcí země a věcí v rámci této zemi
A ve jménu Ježíše každý jazyk vyzná, že on je král
Podle Bůh otec
Kristus je Král, On je Bůh
Koho hledáte, můžete popírat
, Že na počátku bylo slovo to slovo bylo u Boha
Slovo byl Bůh, tak proč se boj
, Která se narodila, ne z krve
Ani z vůle těla, ani z vůle muže
Ale Boží slovo se stalo tělem
A přebývalo mezi námi a viděli jsme slávu jeho
Plné milosti a pravdy
Kdo bude klanět? Každé koleno!
Kdo bude přiznat? Každý jazyk!
Kdo bude klanět? Každé koleno!
Kdo bude přiznat? Každý jazyk!

Proroci z minulosti
Reklamace syn člověka přijde s rukama zvedl
A jejich oči k obloze
Oni prohlašují, jménu Ježíše Krista
Lidé se mohou ptát, proč, kdo se rozhodnete žít tento život
Ale oni vědí pravdu, protože je pravda, zoufalá je jejich život
Takže co je použití
Tady je jeden pro phunky bubeníka
Udržujte rytmus kolejových ve vaší tváři
Mám basu, beze stopy, že se to děje
On je pryč a já jsem na mikrofon a já jsem je známo, že získat drsné
Takže nějaký čas trvat na můj brácha rým a vzpěry si věci
Proroků, že jsme čtyři, ukážu vám, co je v obchodě
Dejte chvály na můj prsten, takže teď, mohl bych dostat přídavek?
A udržet tleskat, tleskat držet, držet tleskat, aby tleská
Hej, ty, co se děje, bratři jsou stále připojená
Když se krok ke mně, že nerespektování
Myslím, že je čas pro nás, aby si zlo zadek v šachu
A pokud nechcete věřit mi, řekni mi, kdo je další
A někdo říct, k čertu, že jeho zápas je splněna
Z Božího slova, abyste věděli, že je to pravda
A řeknu vám moc vůl, co budeš dělat?
Udělám to znovu známo, že jsme jen šíří dobré zprávy
A budeme jste posádky vyslovením Ježíš je jeden hladký frajer

Kdo bude klanět? Každé koleno!
Kdo bude přiznat? Každý jazyk!

Pročež, Bůh povýšil ho nade vše a dal mu jméno
Která je nad každé jméno, a na nohou Ježíše každé koleno luk
Věcí z nebe, věcí země a věcí v rámci této zemi
A ve jménu Ježíše každý jazyk vyzná, že on je král
Podle Bůh otec
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy