Texty písní P.O.D. - Payable on Death Snuff The Punk Who Is Right?

Who Is Right?

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I'm just a loc'd out brother
Com'n straight from S.D.
Just another islander, beaner, wop, minority
Taught to love one antogher, all races
All tipes of colors, different skin, different faces
Can you answer my question, when I ask you who is right?
Racists come in all forms of colors black of white
So take that when I say your hatred sucks!
Coming from the H-I-T man, so what's up?
If you ain't down with my white brother we ain't down with you
And if you ain't down with my clack brother then we ain't down with you
Punk, punk talking that trash
White trash, black trash, you get a back to back slap
You tink I'm soft, the you don't know me
Cause no I don't play that and we're definitely not your homie
He'll take your pride for a long ride, try and hide
You hate my outside, how bout my inside
It's just me and my boys and we'll hit 'em up
Yeah, come on ya'll, get 'em up
One for peace, two for love and three for my G-O-D
Yeah, come on ya'll, get 'em up
Get your hands up
One for peace, two for love and three for my G-O-D
Now that's dread to you head for my final conclusion
Straight up acts 10 holmes it's Peter's vision
So get up Peter, kill and eat
Surely not Lord this meat is unclean
For my Lord makes nothng unclean
Creatures of the world, all beasts and human beings
Black or white, who is right?
Peace and love through my Lord Jesus Christ!
Then Peter began to speak, I now realize how God does not show
Favoritism but accepts man from every nation
Who fear Him and do what is right
Black or white, who is right?
Jsem se pouze podíval na bratry
přicházejíci přímo ze San Diega
Pouze nějací ostrované,
italové, menšina
Naučili se mít rádi navzájem,
všechny rasy
Všechny typy barvy, odlišné kůže,
odlišých tváří.
Můžeš mi odpovědět na dotaz,
když se ptám kdo je pravý??
Rasismus přichází ve všech typech barvy
ať už černé nebo bíle.
Tak přijmi co když řeknu
že nenávidím takové vymaštěnce
Přicházející z H-I-T můž swo tak co?
Jestliže nejsi s mým bílým bratrem
My nejsme s tebou.
A jestli nejsi s mým černým bratrem
Tak my nejsme s tebou
Punk, Punk
Bílý šmejd, černý šmejd,
dostaneš a back to back slap
Ty si myslíš že jsem jemný,
když mě vůbec neznáš
Důvod není, Já nehraju
že a my určitě nejsme tví Homie
On bude brát tvou hrdost na dlouhou jízdu,
zkoušet a skrývat
Nenávidíš můj zevnějšek, ale co můj vnitřek?
Pouze já a mí kluci a budem je drtit
Tak přineste to na holmes,
a můžem je pozvednout
Jo přijdtě všichni, dostat nahoru
Jeden pro mír, dva pro lásku
a tři pro mého B-O-H-A
Yeah, pojďme na to
Pozvedněte svoje ruce
Jeden pro mír, dva pro lásku
a tři pro mého B-O-H-A
Nyní je tohle hrozné
pro tvou hlavu pro můj poslední soud
Přímo nahoru Acts 10 homles,
Tohle je Petrova vize
Tak povstaň Petře, zabíjej a jez
Určitě ne Pane tohle maso je nečisté
Pro mého Pána tohle není nečisté
Stvoření světa,
všechny zvířata a lidské bytosti
Černý nebo bílý kdo je pravý?
Mír a láska skrze mého Pána
Ježíše Krista
Když Petr začal mluvit,
tak jsem si uvědomil jak pes neukáže přízeň, ale
přijme muže z jakéholi národa protože se ho bojí.
A dělej co je správné
Černý nebo bílý, kdo je pravý?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy