Texty písní Panic!At The Disco Pretty.Odd. Folkin Around

Folkin Around

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Allow me to exaggerate a memory or two
Where summer's lasted longer than
Longer than we do
When nothing really mattered
Except for me to be with you
But in time we all forgot and
We all grew

Your melody sounds as sweet
As the first time it was sung
With a little bit more character for show
And by the time your father's heard
Of all the wrong you've done
Then I'm putting out the lantern
Find your own way back home

If I've forgotten how to sing
Before I've sung this song
I'll write it all across this wall
Before my job is done
And I'll even have the courtesy
Of admitting I was wrong
As the final words before I'm dead and gone

You've never been so divine
In accepting your defeat
And I've never been more scared to be alone
If love is not enough to put my enemies to sleep
Then I'm putting out the lantern
Find your own way back home
Dovolte mi zdůraznit vzpomínku nebo dvě
kdy léto trvalo déle než
déle než my.
Když nezáleželo na ničem,
kromě mě a bytí s tebou.
Ale časem jsme všichni zapomněli,
že jsme vyrostli

Tvá melodie zní tak sladce,
jako prvně když byla zpívána
s trochu více osobnosti k předvedení.
jakmile tvůj otec slyšel
o všem špatném, co jsi udělal
potom zhasínám lucernu
najdi svou vlastní cestu domů

Kdybych zapomněl jak zpívat
než jsem zpíval tuhle píseň,
vypíšu to všechno na zeď
než bude má práce hotová
A budu mít dokonce tak vybrané chování
a přiznám že jsem se mýlil
jako poslední slova, než budu mrtvý

Nikdy jsi nebyl božský
v přijímání svých porážek
A já se nikdy víc nebál být sám
pokud láska není dost na to, abych uspal své nepřátele,
potom zhasínám lucernu
najdi svou vlastní cestu domů.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy