Texty písní Paradise Lost Believe In Nothing Something Real

Something Real

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

ARRAY OF FORTUNATE LIFE
BUT COULD YOU LIVE THROUGH THE FIGHT
NO YOU COULDN'T...
ALL THE YEARS OF SHELTERED EMOTION
ALL THESE YEARS I'VE SEEN NO DEVOTION

FROM YOU I COULD I OFFER HONESTY
IF EVERYDAY OFFERED SOMETHING REAL

DECAY OF FORTUNE AND MIGHT
BUT WOULD YOU STAND UP AND FIGHT
NO YOU WOULDN'T
ALL THESE YEARS WITHOUT ANY NOTION
ALL THE YEARS I'VE SEEN NO DEVOTION FROM YOU

[CHORUS]
Pole šťastného života
Ale mohl by jsi žít skrze boje
Ne nemohl...
Všechny tyto roky kryté emocemi
Všchny tyto roky jsem neviděl žádnou oddanost

Od tebe bych mohl nabídnout poctivost
Pokud každý den nabídli něco reálného

Rozpad bohatství a síly
Ale chtěl by jsi vstát a bojovat
Ne nechtěl
Všechny tyto roky bez jakékoliv potuchy
Všechny tyto roky jsem od tebe neviděl žádnou oddanost

[CHORUS]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy