Texty písní Pearl Jam No Code Im Open

Im Open

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A man lies in his bed in a room with no door
He waits hoping for a presence
Something anything to enter it
After spending half his life searching
He still feels as blank as the ceiling at which he stared
He's alive but feels absolutely nothing
So is he?
When he was six he believed that the moon overhead followed him
By nine he had deciphered the illusion
Trading magic for fact
And no tradebacks
So this is what it's like to be an adult
If he only knew now
What he knew then
I'm open...I'm open...
Come on in...come in...come in...come in...
I'm open...I'm open...
Come on in...come in...come in...come in...
Laying sideways atop crumpled sheets with no covers
He decides to dream
To dream up a new self
For himself
Muž spočívá na posteli, v pokoji bez dveří
Čeká, doufající v přítomnost
Něco, nic, k poznamenání
Potom, co strávil půl života hledáním
Se stále cítí prázdný jako strop, na nějž hledí
Je naživu, ale necítí vůbec nic
Tak je?
Když mu bylo šest, věřil, že Měsíc
Nahoře šel za ním
Do devíti ten klam rozluštil
Obchodování kouzla se skutečností
A žádný zpětný obchod
Tak tohle je to, jaké to je být dospělý
Kdyby jen nyní věděl
Co věděl tehdy
Jsem otevřený... Jsem otevřený...
Vstup... vejdi... vejdi... vejdi...
Jsem otevřený... Jsem otevřený...
Vstup... vejdi... vejdi... vejdi...
Ležící stranou na vrcholu pomačkaných pokrývek bez přehozů
Rozhodl se snít
Vysnít si novou osobnost
Pro sebe samého
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy