Texty písní Pearl Jam Pearl Jam Come Back

Come Back

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

If I keep holding out,... will the light shine through?
Under this broken roof,... it's only rain that I feel
I've been wishing out the days,... come back

I have been planning out,... all that I'd say to you
Since you slipped away,... know that I still remain true
I've been wishing out the days,...

Please say, that if you hadn't of gone now
I wouldn't have lost you another way
From wherever you are,... come back

And these days, they linger on
And in the night, as I'm waiting on
The real possibility I may meet you in my dream
I go to sleep

If I don't fall apart,.... will the memories stay clear?
So you had to go,..... and I had to remain here

But the strangest thing to date
So far away
And yet you feel so close
And I'm not gonna question it any other way

There must be an open door
For you to
Come back

And the days, they linger on
And every night, what I'm waiting for
Is the real possibility I may meet you in my dream

And sometimes you're there
And you're talking back to me
Come the morning I could swear you're next to me

And it's okay.

It's okay.
It's okay.

I'll be here
Come back
Come back

I'll be here
Come back
Come back

I'll be here
Come back
Come back
Pakliže budu stále vyčkávat... bude světlo svítit skrz?
Pod tuto rozbitou střechu... Jediné, co cítím, je déšť.
Celé ty dny jsem si přál... Vrať se

Plánoval jsem... všechno, co bych ti řekl
Od doby, kdy ses vytratila... víš, že ti stále zůstávám věrný
Celé ty dny jsem si přál...

Prosím, řekni, že kdybys nyní neodešla
Neztratil bych tě jiným způsobem
Odkudkoli, kde jsi... vrať se

A tyto dny, táhnou se
A v noci, zatímco čekám
Na reálnou možnost, že tě třeba potkám ve snu
Jdu spát

Kdybych se nerozpadal... budou vzpomínky stále jasné?
Takže ty jsi musela jít... a já tady musel zůstat

Ale doposud nejdivnější věc
Tak daleko
A přesto tě cítím tak blízko
A já, v žádném případě, nehodlám nijak zpochybňovat

Musí tady být otevřené dveře
Pro tebe k
Návratu

A tyto dny, táhnou se
A v noci, zatímco čekám
Na reálnou možnost, že tě třeba potkám ve snu

A někdy tam jsi
A odpovídáš mi
Přijde ráno; mohl bych odpřísáhnout, že jsi vedle mne

A je to fajn.

Je to fajn.
Je to fajn.

Budu tady
Vrať se
Vrať se

Budu tady
Vrať se
Vrať se

Budu tady
Vrať se
Vrať se
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy