Texty písní Pennywise About Time I Wont Have It

I Wont Have It

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A model brother a model dad
A model citizen has somehow turned out bad
Pledging allegiance to another flag
Lifelong devotion to a man they think was far from mad
A written word from they think their peers
A little propaganda they became white warriors
Bred on deception and bred on fear
They don't hear the barrage of lies
That pass right theough their ears
When your head feels like its real close to imploding
And your life is revolving around hate
All that shit your brain is overloading
With help from papers and magazines
Another sheltered boy chooses what he will not see
Views so distorted how can this be
When the love for hate is the basis for reality
Another headline anotehr bash
Another harmless victim beaten up and not for cash
Insanity well when will it end if you don't give it up
You'll never have the chnmace to make ammends
You cannot keep it all inside
You've go
You got a bullet in your head
It's time to make a stance now make it
A bloody picture, psychotic dream
Choosing to follow the worst lesson in all history
Just get a future yeah get a life cause if you don't
Instead of mourning there'll be celebrating when you die
Umělý bratr, umělý táta
Umělý občan, nějak se zkazil
Slibující oddanost další vlajce
Životní oddanost člověku, o kterém si myslí, že je šílený
Sepsané slovo, myšlenek na šlechtu
Malá propaganda, stali se bílými bojovníky
Plodícími klamy a strach
Neslyší clonu lží
Co prochází přímo jejich ušima
Když cítíš jako by tvá hlava měla implodovat
A tvůj život se otáčí okolo nenávisti
Všechny ty sračky, co tvůj mozek přetěžují
S pomocí novin a časopisů
Další chráněný chlapec vybral si, co neviděl
Pohledy tak rozostřené jak mohou jen být
Když láska k nenávisti je podstata reality
Další nadpis, další rána
Další nezraněná oběť sbita ne pro peníze
Šílenství, kdy to skončí, pokud se nevzdáte
Nikdy jste neměli šanci o novelizaci
Neudržíte to všechno uvnitř
Musíte jít
V hlavě máte kluku
Je čas zaujat postoj
Krvavý obraz, psychotický sen
Vybírající si nejhorší část naší historie
Jen dostat se do budoucnosti, dostat život
Namísto truchlení oslavovat, když zemřeš
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy